Darčekové karty

Darujte módu!

 

 

Kúpiť darčekové karty v ktoromkoľvek z našich obchodov je veľmi jednoduché. Potešte priateľa/ku alebo dajte ostatným vedieť, že by ste si kartu priali vy sami.

O darčekových kartách H&M

  • Darčekové karty sú dostupné v našich obchodoch.
  • Karta môže byť nabitá ľubovoľnou sumou rozmedzí od 5 Eur do 300 Eur.
  • Kartu je možné použiť na plnú alebo čiastočnú úhradu platby za akýkoľvek tovar v obchodoch H&M. Suma bude odčítaná z karty a zvyšok kreditu bude vyznačený na vašom pokladničnom doklade. Kredit na karte nie je možné vymeniť za hotovosť. Zostatkový kredit môžete využiť pri nasledujúcom nákupe.
  • Ak chcete zistiť zostatok na svojej karte, navštívte túto stránku, náš obchod alebo zavolajte Služby zákazníkom. Pripravte si číslo svojej karty.
  • Pre dobitie karty navštívte náš obchod.

Podmienky používania

Používanie karty predpokladá vaše akceptovanie nasledovných Podmienok použitia. Táto karta je platná v ktoromkoľvek obchode na území Slovenska. Táto karta nie je krytý šek, kreditná či zľavnostná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť alebo využiť na kúpu ďalšej darčekovej karty H&M. Využitá karta môže byť znova dobitá. Minimálna suma na aktiváciu či dobitie karty je 5 Eur a maximum je 300 Eur. Darčeková karta má platnosť 24 mesiacov od posledného nákupu. Potom karta stráca platnosť a zostatková suma sa odpočíta. H&M nezodpovedá za stratu, krádež, zničenie či zneužitie darčekovej karty. H&M si vyhradzuje právo upraviť tieto podmienky bez ohlásenia.

Dobropisová karta

Používanie karty predpokladá vaše akceptovanie nasledovných Podmienok použitia. Táto karta je platná v ktoromkoľvek obchode na území Slovenska. Táto karta nie je krytý šek, kreditná či zľavnostná karta a nie je možné ju vymeniť za hotovosť. Ak je karta vyčerpaná na nulu, automaticky končí jej platnosť. Táto karta je platná 2 roky od posledného nákupu. Potom karta automaticky stráca platnosť bez upozornenia a zvyšná čiastka prepadne. H&M nezodpovedá za stratu, poškodenie, krádež alebo zneužitie dobropisovej karty. H&M si vyhradzuje právo upraviť tieto podmienky bez ohlásenia.

H&M uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we’ll assume that you’re happy with this. Find out more about cookies