Print

Om Konto

 

Du betaler samme beløp hver måned, noe som gir deg bedre oversikt over månedsutgiftene. I månedsbeløpet er renten medregnet (se tabellen under). Ditt månedsbeløp endres bare dersom du handler mer. Den effektive årsrenten er 24,9%. Her kan du se hvordan månedskostnadene for Konto blir:

Kjøpesum (NOK) Månedsbeløp (NOK)
0 - 500 50:-
500,01 - 800  75:-
800,01 - 1100 100:-
1100,1 - 1500 125:-
1500,1 - 2000 175:-
2000,01 - 2500 275:-
2500,01 - 3000 325:-
3000,01 - 3500 375:-
3500,01 - 4000 425:-
4000,01 - 4500 475:-
4500,01 - 5000 525:-
5500,01 - 6000 575:-
6000,01 - 6500 625:-
6500,01 - 7000 675:-
7000,01 - 7500 725:-
7500,01 - 8000 775:-
8000,01 - 8500 825:-
8500,01 - 9000 875:-
9000,01 - 9500 925:-
9500,01 - 10 000 975:-

Eksempel:
Du kjøper for 1 350 kr. Du kommer i tabellens intervall 1 100,01–1 500 og betaler 125 kr per måned. Etter 2 måneder kjøper du for ytterligere 450 kr. Du har betalt
2 x 125 kr på dine kjøp. Etter det nye kjøpet blir din totale gjeld 1 100+450=1 550 og du kommer i tabellens intervall 1 500,01–2 000. Din månedsinnbetaling blir da 175 kr til hele gjelden er betalt. Nedbetalingstiden for et kjøp er ca. 1 år.