Vilkår & Sikkerhet

Generelle Vilkår

 

Praksis

H&M:s vilkårene er praksis i alle avtaler som du inngår med H & M Hennes & Mauritz AS heretter kalt H&M. Ved å bestille aksepterer du disse vilkårene.

Priser og avgifter

Prisene som er oppgitt i H&Ms kataloger gjelder under hele katalogens gyldighetstid t.o.m juni 2013. Prisøkninger kan kun skje hvis myndighetene øker skatter eller avgifter – eller hvis andre omstendigheter inntreffer som vi ikke kan påvirke. Prisene online og i H&Ms kataloger er inklusive moms, 25%.
Prisene online og i H&Ms kataloger er ekslusive frakt og betalingsavgifter. Fraktkostnaden, som tilkommer på alle bestillinger, er 49,90 og for postoppkravsleveringer tilkommer pakkedistributørens avgift på 39,90.
Priser i butikk, katalog og online kan variere.

Opprettelsen av avtalen

Du kan bestille på de måtene som beskrives på kundeservicesidene på hm.com eller i H&Ms kataloger. Bestillingen er ikke gyldig hvis H&M ikke kan fastsette din bostedsadresse. I spesielle tilfeller kan H&M annulere en bestilling. Avtalen opprettes samtidig som H&M bekrefter din bestilling.

Angrerett

For dine innkjøp gjelder en angrerett på 14 dager. I denne perioden har du en angrerett som innebærer at du har mulighet til å, uten noen forpliktelser fra din side og bortsett fra transportkostnadene, sende tilbake de varene du har mottatt. Du skal i så fall sende tilbake varene uskadede og ubrukte på den måten som beskrives på kundeservicesidene eller i H&Ms kataloger. Du kan selvfølgelig prøve varene først. Avgiftene er de samme uansett hvor mange varer du har kjøpt.

Reklamasjon og forbrukerbeskyttelse

Hvis du får en feil eller feilekspedert vare kommer H&M til å stå for transportkostnadene ved retur.
Reklamasjon - Forbrukerloven av 2002. Dersom mottatt vare har feil eller mangler, kan kjøper gjøre gjeldende en rekke mangelsbeføyelser (eks. å holde kjøpesummen tilbake, retting, omlevering, prisavslag, heving og erstatning) etter kjøpsloven, jf. kjl. §§30 flg. Dette forutsetter imidlertid at kjøper reagerer innen visse frister. I forbrukerkjøp er reklamasjonsfristen som utgangspunkt to år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen eller deler av varen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, utvides rekamasjonsfristen til fem år. Det må gis melding til selger innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangelsbeføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende. Ved reklamasjoner skal tjenesteyter bære alle kostnader forbundet med kjøpet, herunder utgiftene til tilbaketransport.
Angrerett - Angrerettloven av 21. desember Nr. 105 2000. Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at tjenesteyter har oppfylt sin opplysningsplikt ihht. angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Forbruker må gi melding til tjenesteyter dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter tjenesteyter å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre tjenesteyteren har misligholdt avtalen, eller tjenseteyteren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig.
Kilde: Forbrukerombudet.

I likhet med alle større postordrebedrifter er vi medlemmer av DISTANSEHANDEL NORGE, der medlemmene har satt opp en rekke bestemmelser for å beskytte deg som kunde. Vi verdsetter dine meninger høyt. Derfor vil vi at du skal ringe til oss hvis du har noen synspunkter, eller hvis det oppstår et problem. Vår kundeservice er betjent: mandag - fredag: 08 - 21, lørdag og søndag : 09 - 15. Telefon: 63 87 00 00.

Levering

H&M kommer til å utøve største nøyaktighet ved mottakelse og ekspedering av bestillinger. Vi kommer til å ekspedere de bestillinger som bedriften har godkjent fortløpende og i den rekkefølgen de har kommet inn. Normal leveringstid er 5-7 arbeidsdager etter at bestillingen har kommet inn. Om noen av de varene du bestiller ikke finnes på lager eller om leveransen er forsinket til oss, restnoterer vi varen og sender det andre du har bestilt. Du får beskjed om dette senest 30 dager etter du har bestilt. H&M tar ikke ansvar for noen som helst skade som følge av at leveringstidene overskrides. H&M kommer til å levere din bestilling på den måten som beskrives på kundeservicesidene eller i H&Ms kataloger. For pakker som ikke blir hentet forbeholder H & M Hennes & Mauritz AS seg retten til å debitere en avgift på 149,- for de kostnader som ekspederingen har påført oss. Uavhentede pakker omfattes normalt ikke av angreretten.

Bytte & retur

Et kjøp er ikke avsluttet før du har sett og godkjent varen. Er du ikke helt fornøyd, får du pengene tilbake. Vil du bytte eller returnere noe, kan du gjøre det innen 14 dager. Du kan bytte varen hvis du ønsker en annen størrelse eller farge, eller hvis du ganske enkelt ikke er fornøyd med det du har bestilt. Varene må ikke være brukt. Slik går du frem: Snu returnotaen og fyll ut hva det er du vil bytte eller returnere. Bruk alltid returadresselappen som du finner på følgeseddelen. Når du bruker returadresselappen, blir du debitert en enhetspris på 39,90 uavhengig av pakkens størrelse og vekt. Har du betalt kontant, blir pengene satt inn på din bankkonto. Husk å oppgi kontonummeret ditt. Du kan også velge å la pengene bli stående hos oss. Har du betalt med Månedsregning eller Konto, krediterer vi beløpet. Har du betalt med kredittkort, tilbakefører vi beløpet til din konto. Ikke send returer tilbake som oppkrav. Pakker under 350 g sender du billigst som brev til: H&M, Returservice, Postens Godssenter, 0064 OSLO.
Du kan ikke bytte varene dine i våre H&M butikker.

Transportgaranti

Alle forsendelser er forsikret av H&M. Hvis du oppdager en skade på pakken innen du åpner den skal du melde fra om dette til utleveringsstedet der du har hentet forsendelsen din. Har du allerede åpnet forsendelsen når du oppdager skaden, skal du følge instruksjonene på baksiden av returnotaen som følger med forsendelsen. Skadede varer erstattes kostnadsfritt av H&M.

Betaling

Det beløpet du har handlet for kan du betale på de måtene som beskrives på Kundeservicesidene på hm.com og i H&Ms kataloger.

Oppkrav

Når du velger oppkrav kommer i tillegg pakkedistributørens avgift på 39,90 kr som du betaler ved mottagelsen av forsendelsen. Ved restleveranser for mindre beløp forbeholder H & M Hennes & Mauritz AS seg retten til å sende faktura med innbetalingskort i pakken.

Kortjøp

Ved betaling med kort forbeholder H & M Hennes & Mauritz AS seg retten til å kontrollere kortets gyldighet, adresseopplysningene på kjøperen og at det er dekning for kjøpesummen. H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å annulere kjøpet.

Månedsregning

Alt vi sender deg i løpet av måneden samler vi på en regning som sendes måneden etter. Faktureringsavgiften på 19, - vil være inkludert.

H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å kredittvurdere din søknad om Månedsregning. Ved kredittvurdering bruker vi din adresse oppført i folkeregisteret. H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å avslå din søknad, begrense kredittbeløpet eller begjære forskuddsbetaling.
Hvis betaling ikke skjer i rett tid debiteres du en forsinkelsesavgift og deretter en påminnelsesavgift på 59,- per påminnelse. Ved vesentlige forsinkelser forfaller hele gjelden til betaling umiddelbart. H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å overlate eller pantsette fordring til andre kredittgivere. H&M forbeholder seg retten til å kreve renter i henhold til gjeldende lov. Du har rett til å betale hele eller deler av din gjeld på forskudd.

Konto

Med Konto betaler du samme beløp hver måned til gjelden er nedbetalt. Du kan benytte to betalingsfrie måneder per år. Mellom hver betalingsfrie måned må fire korrekte innbetalinger foretas. De fire første månedene etter åpning av Konto kan ikke være betalingsfrie. I månedsbeløpet inngår renter, den effektive årsrenten er 24,9%. Vi bevilger kreditter opp til 10.000. De fullstendige vilkårene for Konto kan du finne i Forhåndsinformasjon om kreditt.
H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å kredittvurdere din søknad om Månedsregning eller Konto. Ved kredittvurdering bruker vi din adresse oppført i folkeregisteret. H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å avslå din søknad, begrense kredittbeløpet eller begjære forskuddsbetaling.
Hvis betaling ikke skjer i rett tid debiteres du en forsinkelsesavgift og deretter en påminnelsesavgift på 59,- per påminnelse. Ved vesentlige forsinkelser forfaller hele gjelden til betaling umiddelbart. H & M Hennes & Mauritz AS forbeholder seg retten til å overlate eller pantsette fordring til andre kredittgivere. H&M forbeholder seg retten til å kreve renter i henhold til gjeldende lov. Du har rett til å betale hele eller deler av din gjeld på forskudd.

Aldersgrense

I følge loven kan H & M Hennes & Mauritz AS ikke ekspedere bestillinger til personer under 16 år. Vi har 16-årsgrense ved kontantkjøp og 18-årsgrense ved kort- og kredittkjøp.

Persornvernpolicy

Morselskapet – H & M Hennes & Mauritz AB – er ansvarlig for alle personopplysninger som du oppgir til oss. Derfor har vi utarbeidet en policy for hvordan personopplysningene dine skal behandles og beskyttes av H&M. Du finner vår komplette personvernpolicy her.

Farger

Vi kan ikke garantere at fargene du ser gjengir de faktiske plaggenes farger helt nøyaktig. Fargene som gjengis avhenger av brukerinnstillingene.

Ansvar

H & M Hennes & Mauritz AS ansvarer ikke ovenfor deg for noen som helst skade, med unntak for tilfeller der bedriftens ansvarsforsikring dekker skaden og under forutsetning at forsikringsgiveren i gjeldende tilfelle godkjenner at utbetaling skjer. Ved slike tilfeller er ansvaret gjennomgående begrenset til høyeste beløp som utgjør innkjøpsprisen for den aktuelle varen eller de aktuelle varene.

Force majeure

Under force majeure stopper H & M Hennes & Mauritz AS forpliktelser opp. Hvis perioden da force majeure varer lengre enn 2 måneder har så vel du som H&M rett til å oppheve avtalen uten at det i slike tilfeller finnes noen krav om å betale erstatning. Med force majeure menes blant annet streik, lockout, krig, brann, transportforsinkelser, import/eksportforbud, uansett om dette forekommer hos bedriften eller hos bedriftens leverandører.

Bedriftsinformasjon

H & M Hennes & Mauritz AS.
Org. nr.: NO 912618900 MVA
Adress: Karl Johansgate 16 C
0154 Oslo