Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål

Hvordan er H&M miljømessige og sosiale ansvar?

Hos H&M liker vi å tenke på bærekraftighet som et handlingsord, noe vi gjør heller enn noe vi bare sier. Det er en pågående prosess med en klar retning som stadig blir forbedret. Det er en reise som krever besluttsomhet, lidenskap og teamarbeid.

Vår visjon er at hele driften vår skal gjøres på en måte som er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftig. Det å gjøre denne visjonen til virkelighet hjelper oss til å gjøre stor forretning ved å bruke færre ressurser. Det lar oss også bidra til bedre liv for folk og lokalsamfunn over hele verden. I dag er vi involvert i ulike prosjekter og initiativer som har med disse sakene å gjøre. Du finner mer informasjon på: hm.com/conscious

H&M streber etter å redusere tekstilavfallet. Vi har derfor startet opp Garment Collecting

I stedet for å kaste gamle eller uønskede plagg, kan du ta dem med til nærmeste H&M-butikk som vil gi dem nytt liv. På den måten samarbeider vi med å forhindre at tekstilene havner på søppelfyllingen og samtidig avslutter vi tekstilsirkuleringen. Vil du vite mer, kan du ta en titt på:

Hva er Garment Collecting?
Hvordan fungerer Garment Collecting

Er det mulig å kjøpe klær som er produsert med begrenset miljøpåvirkning til en god pris?

H&Ms forretningskonsept er å kunne tilby mote og kvalitet til beste pris. Vi klarer dette ved å kjøpe direkte fra produsentene, ved å ha effektiv logistikk og ved å ha våre egne butikker – ikke ved å kompromittere våre krav om bærekraftighet. Vi er også bevisste på kostnader på hvert nivå og faktum er at et billigere transportalternativ – slik som skip – slipper ut mindre karbondioksid enn dyrere transportalternativ, slik som fly.

Vi gjør forsøk på å støtte våre leverandører slik at produksjonen finner sted med hensyn til helsen til kundene og arbeidere, i tillegg til miljøet. For alle leverandører med våte prosesser slik som farging eller vasking, kreves det at de behandler avløpsvannet. Kvaliteten på avløpsvannet i vår supply chain må oppfylle kvalitetsnivå som er definert av Business for Social Responsibility (BSR) Water Group, eller relevant lokal lovgivning, avhengig av hvilket som er strengere. Disse kravene utgjør en del av vårt kontrollprogram for leverandører.

Videre forbyr vi farlige kjemiske stoffer gjennom vår forbudsliste, som alle leverandører må overholde, og de er bundet av en kontrakt. Vår liste over forbud av kjemiske stoffer har blitt kontinuerlig oppdatert siden 1995, senest i 2013. I 2013 introduserte vi også vår første såkalte positive lister for å hjelpe leverandørene våre å velge kjemiske produkter som overholder våre krav.

Så for H&M er det ingen interessekonflikt mellom gode priser og lav klimapåvirkning.

Hvordan sikrer du deg om at barnearbeid ikke forekommer i vår produksjon?

H&Ms kontrollører utfører regelmessige kontroller for å sørge for at det ikke er noen mindreårige arbeidere i fabrikkene. Det er ekstremt sjeldent at barnearbeid forekommer hos H&Ms leverandører eller deres underleverandører. Men dersom dette allikevel skulle oppstå, krever H&M at leverandøren tar ansvar, og sammen med H&M og familien finner de en løsning som er til det beste for barnet. En gransking har blitt uført, der vi har sett på hvordan man på best mulig måte kan løse situasjonen basert på barnets beste.

Ved mange anledning er løsningen å involvere leverandøren og bidra finansielt slik at barnet har mulighet til å få utdanning, mens man kompenserer familien for tap av inntekt. Hvis H&M oppdager gjentakende brudd av dette forbudet hos en leverandør eller en av underleverandørene deres avslutter vi samarbeidet.

Siden 2004 har vi jobbet med UNICEF for å beskytte rettighetene til noen av verdens fattigste barn. I dag når vi ut til mer enn 2 millioner barn og de voksne rundt dem i to prosjekter i India og Bangladesh. De heter All for Children. 25 % av salgsprisene til vår kolleksjon All for Children og ytterligere doneringer fra H&M bidrar til disse prosjektene med rundt 12,5 millioner dollar til dags dato.

Testes kosmetikk fra H&M på dyr?

Ingen testing på dyr utføres på våre kosmetiske produkter, ikke i løpet av produksjon og heller ikke på det ferdige produktet.

Hvordan kan du garantere at produkter av merino-ull er fritt for mulesing?

Dyrevelferd er viktig for H&M, og vi aksepterer ikke mishandling av dyr. Vi tar avstand fra mulesing og kjøper kun fra leverandører som kan garantere merino-ull fritt for mulesing.

Hva er H&Ms retningslinjer for pels og produkter av skinn?

H&M selger ikke ekte pels. H&M selger kun skinn fra sau, griser, geiter og kvegdyr som har blitt oppdratt for kjøttproduksjon, ikke kun for skinnet deres. Ikke noe annen type skinn er lov i produkter fra H&M.

Hvordan vet jeg hvor varene mine fra H&M ble produsert?

Alle produkter i H&Ms utvalg har produksjonslandet på merkelappen.

Hvordan kan H&M forsikre meg om at produktene er uten skadelige kjemiske stoffer?

Helse og sikkerhet til kundene våre er selvfølgelig vår høyeste prioritet. So vi jobber aktivt med å begrense bruken av kjemiske stoffer. Våre begrensninger er ett av de strengeste i industrien og går ofte langt utenfor lovlige krav. Alle leverandører som lager produkter for H&M er bundet av en kontrakt for å overholde listene over begrensningene våre.

Vi tar i bruk føre var-prinsippet. Det betyr at vi er proaktive når vi begrenser kjemikalier, også hvis det er vitenskapelig usikkerhet om de er skadelige eller ikke. Vi tester regelmessig produktene, både våre og de fra tredjeparter, for å forsikre oss om at de ikke inneholder skadelige kjemiske stoffer. I 2013 bannlyste H&M perfluorerte forbindelser (PFC-er) fra alle produktene våre. Vi er også en del av Roadmap to Zero der vi streber etter nullutslipp av skadelige kjemiske stoffer.

Hvorfor er lønningene til fabrikkarbeidere så lave?

Vi er enige i at noen av lønningene i enkelte produksjonsland er for lave. Og det har alltid vært vår visjon at alle tekstilarbeidere bør kunne leve på lønnen de får. Dette står også i våre retningslinjer for forretningsførelse.

I november 2013 utviklet vi et nytt veikart basert på vår visjon: En rettferdig lønn man kan leve av og som dekker arbeidernes grunnleggende behov skal betales av alle våre leverandører av kommersielt gods. En viktig del er at dette bør muliggjøres gjennom H&Ms praksiser for innkjøp. En annen ting er at det er basert på en dyktig arbeidsstyrke som får lønningene sine forhandlet om og gjennomgått hvert år, og det involverer demokratisk valgte fagforeninger eller representanter for arbeiderne. Så gjennom veikartet gir vi arbeiderne redskapene de trenger for å forhandle om sin egen lønn og vi støtter denne prosessen.

Det er viktig å huske at H&M verken eier eller drifter fabrikkene som produserer våre produkter. Vi setter ikke og betaler ikke arbeidernes lønn. Men vi har fortsatt et stort ansvar for å engasjere oss på alle mulige måter og drive på høyere lønn i produksjonsland. Gjennom vår strategi om helhetlig lønn, sikter vi på å bidra til positiv langsiktig utvikling og hørere lønn for fabrikkarbeiderne.

Hvordan kontrollerer H&M at leverandørene følger retningslinjene for forretningsførsel?

Vi ansetter heltidskontrollører som har en jobb å kontrollere overholdelse av våre retningslinjer for forretningsførsel. Under kontroller går de gjennom en liste som innholder mer enn 300 punkter som er relatert til arbeidsforhold, arbeidsmiljø, osv. Etter hver kontroll samler vi resultatene i en rapport som spesifiserer områdene der forbedring behøves, og leverandøren får en tidsfrist for å legge fram en handlingsplan. Kontrollørene besøker da farikkene for å følge opp om disse tiltakene er blitt utført. H&M støtter også leverandørers forbedringsarbeid gjennom opplæring og prosjekter av ulike slag. Les mer om vår Code of Conduct follow-up.

Hvordan har H&M sine egne kontrollører?

Ved å utføre kontroller selv får vi øyeblikkelig et forståelig bilde av hvor godt leverandørene våre overholder våre sosiale og miljømessige krav. Og det å integrere bærekraftig arbeid i vår daglige drift er en viktig prioritet hos H&M. Når vi velger leverandører, utfører kontrollørene våre en grundig hovedkontroll. De har et mandat som tar den avgjørende beslutningen om en leverandører eller enkeltfabrikk oppfyller minstekravene våre eller ikke.

Kun etter kontrollørenes godkjenning kan bestillinger gjøres i en fabrikk. Alle fabrikker som er godkjent med denne vurderingsmåten dekkes av vårt Full Audit Programme (FAP). Gjennom FAP overvåker vi regelmessig utviklingen som gjøres av alle fabrikkene og jobber med å utbedre alle brudd på overholdelse som kan oppstå. Alle brudd på overholdelse krever at leverandøren kommer med en utbedringsplan som følges opp av oss. Når det er behov for det gir vi ytterligere støtte for implementering av denne planen.

Ytterligere selvstendige verifiseringskontroller utført av Fair Labor Association (FLA) forsikrer kvaliteten på kontrollprogrammet vårt og hjelper oss med å stadig forbedre metodene våre. Dette er viktig, ettersom vi streber til å takle rotårsakene til brudd på etterlevelse på en transparent, tillitsfull og bærekraftig måte. I tillegg, ved å delta i FLA gir det oss gode muligheter til å samarbeide med andre selskap og FLA sine partnerorganisasjoner, med det mål om å forbedre arbeidsstandarder i vår supply chain.

Hva gjør H&M for å gjøre bomullsproduksjon med bærekraftig?

H&M jobber stadig for å forbedre forholdene i bomullsproduksjon. En av måtene vi gjør det på er å aktivt involvere oss i Better Cotton Initiative (BCI), der vi er medlem av styrekomitéen. BCI sin visjon er å kunne la millioner av bønder rundt i verden produsere bomull på en måte som er mer fordelsaktig for både bondesamfunnet og miljøet. Les mer om BCI.

H&M tilbyr også klær laget av økologisk bomull. Bomullen brukt i disse klærne er 100 prosent økologisk produsert bomull, sertifisert av uavhengige sertifiseringsorganer slik som Control Union eller IMO. Vi inkluderer også økologisk bomull i noe av klærne for barn og babyer. Vi fortsetter å oppmuntre bomullsbønder med at det er stor etterspørsel etter økologisk bomull, og vi oppfordrer dem til å bytte fra konvensjonell til økologisk produksjon. I dag er H&M en av de største kjøperne av økologisk bomull i hele verden. Les mer om certification of organic cotton.