Print

Acceptgiro/Maandfactuur/REKENING

 

Acceptgiro/Maandfactuur

H&M behoudt zich het recht voor om een controle uit te voeren bij een aankoop die wordt betaald via een Acceptgiro of een Maandfactuur. Op basis van de verkregen informatie kan H&M een alternatieve betaalwijze aanbieden of de bestelling annuleren. Bij bedragen die boven je bestedingslimiet uitkomen, kunnen we eisen dat de bestelling onder rembours (COD, Cash on Delivery) wordt verzonden. In dat geval betaalt H&M de rembourskosten.

De acceptgiro bij de bestelling gaat automatisch over in een Maandfactuur als het openstaande bedrag op de vervaldatum niet is betaald. Als je niet op tijd betaalt, dan brengen wij aanmaningskosten in rekening die kunnen oplopen tot €13,50.

Rekening

Als een schuld niet op de vervaldatum is voldaan, behouden we ons het recht voor om rente over het openstaande bedrag in rekening te brengen. Deze bestaat uit vaste administratiekosten à €1,- en een maandrente van 1,172% over je openstaande schuld.

Voor zowel de acceptgiro, de maandfactuur als de rekening geldt dat H&M zich het recht voorbehoud om de vordering over te dragen of te verpanden aan een andere kredietverlener. Kosten voor eventuele incassomaatregelen worden volgens de geldende wettelijke voorschriften in rekening gebracht. Eventuele belastingen en heffingen van overheidswege kunnen bij je schuld worden opgeteld.