Juridisch & privacy

Algemene voorwaarden H&M

 

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als "je") worden geplaatst bij H & M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (H&M), 33208311, hierna aangeduid als "H&M","ons" of "wij", via de H&M website, de mobiele website, een mobiel toestel of via de telefoon (gezamenlijk aangeduid als "hm.com").

Door gebruik te maken van hm.com en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden aan de onderstaande algemene voorwaarden (de ”Voorwaarden”). Zorg dat je de Voorwaarden hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Alleen personen van 18 jaar of ouder, die niet onder curatele staan, met een woonadres in Nederland (met uitzondering van de BES-eilanden) kunnen een bestelling plaatsen.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op hm.com worden aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de Voorwaarden die geldt voor jouw bestelling is de versie die te vinden is op hm.com ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

H&M wil je de best mogelijke online ervaring bieden. Om dit mogelijk te maken moeten we ervoor zorgen dat onze diensten naadloos verlopen. Je begrijpt en gaat ermee akkoord (i) geen mededelingen of content te posten, verzenden, herdistribueren, uploaden, of promoten die schadelijk kunnen zijn of een negatieve invloed hebben op onze bedrijven, producten of diensten; (ii) niet te handelen op een wijze die of geen apparaat te gebruiken dat andere gebruikers beperkt, schaadt, hindert of remt in het gebruiken of genieten van de website hm.com, of de veiligheid van de website beïnvloedt, of (iii) geen apparaat te gebruiken of proberen een motor, software, hulpmiddel, agent, script of ander apparaat of mechanisme te gebruiken (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, spiders, bots, crawlers, avatars of intelligente agents) om te navigeren en zoeken in de website, of om de inhoud van de website te kopiëren. We behouden ons het recht voor om toegang tot de site onmiddellijk te blokkeren en de account te sluiten van gebruikers die deze bepaling of enige andere bepaling in deze algemene voorwaarden schenden.

2. Prijzen en leveringskosten

De prijzen die zijn vermeld op hm.com zijn inclusief de wettelijke BTW, maar exclusief de verzendkosten.

De verzendkosten zijn voor alle bestellingen hetzelfde, ongeacht de omvang en het gewicht van je bestelling. De kosten voor iedere verzendoptie worden duidelijk vermeld tijdens het bestelproces. Onze standaard verzendkosten bedragen € 4,90. Als we je bestelling niet volledig kunnen leveren en de bestelling in meerdere verzendingen moeten leveren, worden er geen extra verzendkosten in rekening gebracht voor de naleveringen. Prijzen in de winkel, catalogus en online kunnen variëren.

3. Bestelling/contractafsluiting

Je kunt bestellen via hm.com, of telefoon. Ga voor meer informatie naar onze klantenservicepagina's.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten wij je dit zo snel mogelijk weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zal H&M contact met je opnemen om dit te regelen.

Een bestelling dient minimaal € 1,00 (na aftrek van kortingen) te bedragen.

4. Levering

H&M gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de registratie en verwerking van bestellingen en streeft ernaar om je bestelling af te leveren op een woonadres of afhaalpunt in Nederland, overeenkomstig de door jou gekozen leveringswijze. Helaas kunnen wij niet leveren op de BES-eilanden. Je eerste bestelling wordt altijd bezorgd op je woonadres. Vanwege transportrestricties kunnen sommige cosmeticaproducten alleen thuis geleverd worden. Lees meer op hm.com/restricted-items.

H&M streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk en op volgorde van binnenkomst af te handelen. We streven ernaar om binnen 3 tot 5 dagen na bevestiging van een bestelling te leveren, tenzij anders overeengekomen. Hoewel we ernaar streven om binnen de gestelde termijn te leveren, kan vertraging ontstaan door onverwachte gebeurtenissen. Mocht de levering onverhoopt niet binnen 30 dagen plaatsvinden, kun je de bestelling annuleren.

Voordat je een bestelling plaatst, word je geïnformeerd over de verwachte levertermijn. Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen van een bestelling een bevestiging per e-mail, met daarin de verwachte levertermijn.

Ga voor ons volledige Verzendings- en leveringsbeleid naar hm.com.

Als je bestelling niet op de geplande datum aankomt, neem dan contact op met H&M Klantenservice via 0900-1988 of via e-mailadres klantenservice.nl@hm.com. Gesprekskosten: 7,5 ct. per gesprek; kosten voor mobiel bellen kunnen variëren.

5. Herroepen van een bestelling

Het is mogelijk om een bestelling te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je de bestelling hebt geplaatst tot 14 dagen na ontvangst van de bestelde artikelen. Als je de gehele bestelling retourneert en hiervoor al hebt betaald, ontvang je het bedrag inclusief de standaard verzendkosten van H&M en exclusief de retourneringskosten (€ 1) terug. Mocht je bepaalde artikelen willen behouden en slechts een deel van de bestelling willen annuleren, worden de verzendkosten niet vergoed. Ga voor ons volledige Retourbeleid naar hm.com.

Als je je bestelling wil annuleren of terug wil zenden, breng ons hiervan dan schriftelijk op de hoogte, ofwel per post en bij voorkeur met gebruikmaking van het voorgedrukte retourformulier in je pakket, ofwel door een brief te sturen naar H&M Klantenservice, Postbus 7049 3109 AA Schiedam, ofwel door een e-mail te sturen naar klantenservice.nl@hm.com, ofwel door invulling en inzending van het standaard formulier afkomstig van de lokale consumentenautoriteit, echter altijd binnen 14 dagen na de in paragraaf 5.1 gestelde termijn. Daarna heb je nog eens 14 dagen de tijd om de artikelen terug te sturen op de wijze zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. We zullen proberen om het geld zo snel mogelijk en op dezelfde wijze als waarop je hebt betaald terug te storten (of, als de artikelen nog niet betaald zijn, de terugzending van de artikelen verwerken in je account), uiterlijk 14 dagen na ontvangst van je annulering, op voorwaarde dat we de artikelen hebben ontvangen of een bewijs dat de artikelen zijn teruggezonden. Er kan een andere betaalwijze worden gebruikt voor de terugbetaling als je hiervoor toestemming geeft. Dit zal hoe dan ook geen extra kosten met zich meebrengen.

Als een ontvangen artikel defect is, stel je H&M hiervan onmiddellijk op de hoogte en je stuurt het artikel terug zoals uiteengezet in paragraaf 6 (Retourzendingen) hieronder. Alle producten die als defect worden aangemeld, worden door H&M volledig vergoed. De bepalingen in deze voorwaarden houden geen beperking in van eventuele wettelijke rechten.

6. Retourzendingen

H&M garandeert een volledige vergoeding, of desgewenst vervanging, van teruggezonden artikelen op grond van paragraaf  5 (Herroepen van een bestelling), op voorwaarde dat alle artikelen worden teruggezonden in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen (anders dan het passen van het artikel) mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.

Al onze pakketten bevatten een voorgedrukt retourformulier dat je kunt gebruiken als je artikelen terug wilt sturen. Meer informatie over onze retourprocedure vind je op de afleverbon en in ons Retour- en terugbetalingsbeleid.

Je kunt het retourpakket afgeven bij een postagentschap of afhaalpunt in Nederland.

Je kunt je online aankopen ruilen bij elke H&M-winkel in Nederland. Vergeet niet om het afleveringsbewijs mee te nemen. In de winkel ontvang je een H&M tegoedkaart ter waarde van het bedrag van de teruggebrachte artikelen.  In dit geval ben je nog steeds verplicht om de betreffende factuur of de acceptgiro in het pakket te betalen. Een tegoedbon kan in elke H&M-winkel in Nederland worden ingewisseld. Eventuele extra kosten, zoals de verzendkosten, niet terugbetalen. Een verkeerd geleverd artikel of een artikel met een fout moet je altijd terugsturen; je betaalt dan geen retourkosten. Ook HOME-artikelen kunnen niet in de winkel geretourneerd worden.

7. Betaalwijzen

Je kunt je artikelen op meerdere hieronder aangegeven wijzen betalen.

Betaling voor of bij aflevering

Creditcard of betaalpas

Je kunt je betaalgegevens bij bestelling invullen en gebruikmaken van een geldige creditcard of betaalpas (met VISA of Mastercardlogo). Het betreffende bedrag wordt onmiddellijk gereserveerd op je creditcard/betaalpas en pas afgeschreven nadat de goederen zijn verzonden. H&M behoudt zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard/betaalpas te controleren, alsook de kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van deze controles kunnen we een bestelling weigeren.

Onder rembours

Je kunt ervoor kiezen om contant te betalen bij ontvangst van de goederen. Hierbij wordt een extra toeslag van € 6 in rekening gebracht. Retouren kunnen alleen worden vergoed op je Nederlandse bankrekeningnummer.

Betaling na ontvangst

Acceptgiro in het pakket

Samen met de afleverbon vind je een acceptgiro in je pakket. De acceptgiro vermeldt het te betalen bedrag, inclusief BTW en verzendkosten. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen, tenzij anders aangegeven op de acceptgiro. Bij achterwege blijvende of onvolledige betaling wordt automatisch overgeschakeld op betaling per maandfactuur. Hierbij wordt € 1 aan factuurkosten in rekening gebracht.

Betaling met maandfactuur

Alle artikelen die je in de loop van een maand koopt en ontvangt worden verzameld in één factuur, die je de daaropvolgende maand krijgt toegezonden. Hierbij wordt € 1 aan factuurkosten in rekening gebracht. Betaling dient plaats te vinden voor het eind van de maand waarin de factuur is verstrekt.

Betaling in termijnen

Bij betaling in termijnen kun je je betalingen in maandelijkse termijnen opdelen totdat de schuld volledig is afgelost. H&M berekent rentekosten op het openstaande bedrag. Het huidige rentepercentage bedraagt 14% per jaar, en het maandelijkse rentepercentage is 1,098%. De eerste termijn vervalt aan het eind van de maand volgend op de maand waarin de bestelling is geplaatst. De volledige kredietvoorwaarden voor betaling in termijnen vind je hier. De door jou gekochte artikelen worden pas verzonden nadat je de kredietovereenkomst met H&M hebt geaccepteerd.

H&M behoudt zich het recht voor om je aanvraag voor betaling per acceptgiro in het pakket, maandfactuur of betaling in termijnen te herbeoordelen, af te wijzen, te beperken of om een voorschot te vragen of een alternatieve betaalwijze voor te stellen.

Gevolgen van een betalingsachterstand

Mocht je in geval van een Maandfactuur of termijnbetaling niet op tijd betalen, ben je automatisch in verzuim en ontvang je een eerste herinnering met het verzoek om binnen 14 dagen te betalen. Mocht deze termijn (14 dagen) verlopen zonder dat H&M het verschuldigde bedrag ontvangt, dan ontvang je een tweede herinnering met een toeslag van € 13,50 ter dekking van buitengerechtelijke incassokosten c.q. een vertragingsvergoeding ter hoogte van de verschuldigde rente. Mocht je na ontvangst van tweeherinneringen nog steeds het verschuldigde bedrag niet hebben betaald, draagt H&M de schuld over aan een derde. H&M behoud zich het recht voor de vordering aan een andere kredietverlener te verpanden. Mocht het tot een gerechtelijke procedure komen, brengt H&M alle kosten in verband daarmee bij jou in rekening. In het algemeen geldt dat het bedrag ter dekking van buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend aan de hand van het "Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten". Bij schulden tot € 2500,- geldt hierbij een maximum van 15 % van de hoofdsom (minimaal € 40,-). Mocht het nodig zijn om incassomaatregelen te treffen, dan ben je verplicht om alle redelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten te betalen.

Overige

Je bent verplicht om een correct e-mailadres op te geven en H&M te informeren als je e-mailadres is gewijzigd. H&M is gerechtigd om betalingsverzoeken naar je e-mailadres te versturen.

Wij wijzen erop dat wij geen cadeaubonnen en tegoedbonnen als betaling kunnen accepteren via hm.com.

8. Onze aansprakelijkheid

Deze Voorwaarden vormen geen beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid van H&M als het gaat om zaken die wij op grond van de wet niet kunnen beperken of uitsluiten.

H&M aanvaardt aansprakelijkheid voor dodelijk of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of die van onze medewerkers of vertegenwoordigers. We zijn niet uit op uitsluiting van aansprakelijkheid als gevolg van misleiding door onze medewerkers of vertegenwoordigers. Bij schending van deze Voorwaarden zijn we uitsluitend aansprakelijk voor verliezen die redelijkerwijs te voorzien zijn als gevolg van een dergelijke schending.

H&M is niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die een bijkomend effect zijn van het oorspronkelijke verlies of de oorspronkelijke schade, zoals verlies van winst of het verlies van kansen, of het niet leveren van goederen of het niet voldoen aan enige andere verplichting op grond van deze Voorwaarden, indien een dergelijk verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die buiten onze controle liggen, inclusief, doch niet beperkt tot, brand, overstroming, storm, opstand, politieke onrust, oorlog, atoomongelukken en terroristische activiteiten.

Onze maximale aansprakelijkheid jegens jou voor verliezen of schade die zijn ontstaan op grond van je bestelling op hm.com is beperkt tot het totale bedrag van jouw bestelling.

Heb je een probleem met een product dat je op H&M online hebt gekocht en is het niet gelukt om met H&M tot een oplossing van de klacht te komen, dan kun je je klacht indienen bij de online geschillenbeslechting van de EU (het “ODR-platform”).

Het ODR-platform biedt consumenten en handelaars binnen de EU de mogelijkheid om een buitengerechtelijke schikking te treffen voor klachten die voortvloeien uit online aankopen. Dit toegangspunt is ontworpen als een gebruiksvriendelijke en interactieve website die gratis is en beschikbaar in alle officiële EU-talen. Met behulp van het ODR-platform kunnen de consument en de handelaar een geschillenorgaan kiezen en vervolgens het proces doorlopen om een oplossing voor de klacht van de consument te vinden. Het ODR-platform vind je hier: http://ec.europa.eu/odr.

9. Kleuren

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.  De kleur die je ziet is afhankelijk van je computersysteem, en we kunnen niet garanderen dat jouw computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft.

10. Garantie

Als de door jou gekochte goederen gebreken vertonen, zal H&M de wettelijke garantievoorschriften volledig naleven. Als je een klacht hebt naar aanleiding van overduidelijke materiaal- of fabricagefouten wat betreft door ons geleverde goederen, waaronder transportschade, kun je ons hiervan op de hoogte brengen door de goederen zonder oponthoud terug te sturen samen met het voorgedrukte retourformulier.

11. Overdracht

H&M behoudt zich het recht voor om eventuele vorderingen tot betaling ([inclusief eventuele betalingstermijnen]) in verband met de levering van goederen over te dragen aan of onder te brengen bij een derde.

12. Scheidbaarheid

Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard door een rechtbank of wetgever, blijven de overige Voorwaarden van kracht.

13. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals handelsmerken en auteursrechten op hm.com berusten bij H&M Hennes & Mauritz AB en haar dochterondernemingen of licentiegevers. Ieder gebruik van hm.com of de inhoud daarvan, inclusief het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud anders dan voor uw eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van H&M.

14. Bedrijfsinformatie

H & M Hennes & Mauritz Netherlands B.V. (H&M) 

Statutair gevestigd: Kalverstraat 112 2 HG, 

1012 PK Amterdam. Postbus 10506, 1001EM Amsterdam

Kamer van Koophandelnummer: 33208311

BTW-nr.: 0092.94.703.B.01

Contactgegevens: H&M Customer Service

E-mail: klantenservice.nl@hm.com


Telefoon: 0900-1988 


Gesprekskosten (klant): 7,5 ct. per gesprek; kosten voor mobiel bellen kunnen variëren.

27102015