Stores in Kobe

7-5, Higashi Kawasaki-Chou, Chuou-Ku, Kobe-Shi

650-0044 Kobe

Opening Hours

Mon10:00 - 21:00
Tue10:00 - 21:00
Wed10:00 - 21:00
Thu10:00 - 21:00
Fri10:00 - 21:00
Sat10:00 - 21:00
Sun10:00 - 21:00

Exception dates

2020-04-08 20:00 - 20:00
2020-04-09 20:00 - 20:00
2020-04-10 20:00 - 20:00
Store pageGet directions
Filter