תנאי פתיחת חשבון

חברת מאצ' ריטייל בע"מ ("החברה" או "אנו"), זכיינית H&M בישראל, מברכת אותך על שבחרת לפתוח חשבון אישי ("החשבון") שאינו כרוך בתשלום בו תוכל לעיין בתכנים שונים, ולקבל פירוט של רכישות קודמות שביצעת בחשבונך בכפוף לתנאים המפורטים במסמך זה.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

הרשמה לחשבון

במסגרת ההרשמה לחשבון תתבקש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון נייד, שם משתמש וסיסמה.

אם אתה מתחת לגיל 18, תוכל לפתוח חשבון רק עם מעורבות של הורה או אפוטרופוס.

פרטי החשבון והשימוש בהם ינוהלו בכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של H&M.

אנו מאפשרים רק חשבון רשום אחד לכל טלפון/כתובת דוא"ל.

שימוש בחשבון

אין להשתמש בחשבון לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.

כדי לשמור על בטיחות חשבונך, ודא שאתה שומר את פרטי חשבונך, כולל מידע על שם משתמש וסיסמה, בסודיות. אתה אחראי לכל הפעילות שמתבצעת על ידך בחשבונך.

אתה רשאי לסגור את חשבונך בכל עת, ומכל סיבה, באמצעות שירות הלקוחות. אם חשבונך ייסגר, גישתך לחשבון תיפסק באופן מיידי.

אנו רשאים לסגור את חשבונך או לא לאפשר לך להירשם אליו מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו נרשמת כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, בשירות, או בנו, או במי מטעמנו, או אם פעילותך בשירות מפרה צו בית משפט או הוראה מחייבת של רשות, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.

הגבלת אחריות

אנו לא אחראים לאף נזק שנגרם או עלול להיגרם לך או לצד שלישי כלשהוא כתוצאה, במישרין או בעקיפין, מן השימוש בחשבון, כולל נזק שנגרם בעקבות תוכן או מידע או נתונים אשר התקבלו ישירות מהחשבון.

ייתכנו שינויים בחשבון ובתנאים אלה המסדירים את השימוש בו, של האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף. הסכמתך לתנאים אלו מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים.

חוק וסמכות שיפוט

תנאים אלה מנוהלים, מפורשים ומיושמים בהתאם לחוקי ישראל.

פנה אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת: cs@hmisrael.co.il