תנאי שימוש בחנות המקוונת של מאצ' ריטייל

חברת מאצ' ריטייל בע"מ ("החברה"), זכיינית H&M בישראל, מברכת אותך על שבחרת להשתמש בחנות המקוונת לרכישת מוצרי החברה ("החנות").

בחנות ניתן לרכוש באופן מקוון מוצרים המשווקים על ידי החברה ("המוצרים") בכפוף לתנאים המפורטים להלן.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש בחנות.

אנו ממליצים להקדיש זמן לקריאה של תנאי השימוש כיוון שהם חלים על השימוש שלך בחנות. אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש בחנות. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

בכל עת ניתן לפנות אלינו לכתובת: cs@hmisrael.co.il בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאים אלה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיה הדינאמי של החנות, של רשת האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות בחנות. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים בדף הבית של החנות, או בשיגור הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש בחנות.

בשל מגבלות השפה העברית, הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה כמובן מתייחסים גם לכן הנשים.

שימוש ומגבלות

השימוש בחנות נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם המוצרים ורכישתם. אין להשתמש בחנות לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש. מקומם של תכני החנות הם באתר החנות בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך החנות בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. מכירת המוצרים לא מיועדת למכירה סיטונאית ו/או למכירה חוזרת. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

אין להעתיק את תכני החנות, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני החנות בכל דרך שהיא.

אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת החנות.

אין לקשר לתוכן בחנות המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של החנות, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של החנות, כפי שהם במקורם.

אין לגשת לחנות או לתכנים הכלולים בה במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה בחנות, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך החנות.

אין להשתמש בחנות למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של החנות וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת החנות, עקיפת מנגנוני הגנה של החנות, ביצוע מניפולציות בפעילות החנות, גישה שיטתית למחשבי החנות באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של החנות שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.

אין להשתמש בחנות לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.

אין לקשר לחנות מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך בחנות.

המוצרים בחנות

החברה משתדלת להציג מידע מדויק ככל האפשר בקשר עם המוצרים, עם זאת התמונות המוצגות בחנות הינן להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין המראה ומפרט המוצרים כפי שנראים בתמונה לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי.

המכירה דרך החנות הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. החברה אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות בחנות. במקרה שלאחר הזמנת מוצר בחנות, יתברר כי המוצר אזל, בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ההזמנה, החברה תודיע לך על כך ותציע לך מוצר חלופי או לבטל את הזמנת המוצר ולקבל זיכוי בגין עלות המוצר המבוטל כפי שחושבה בהזמנה. למען הסר ספק, החברה לא תהא מחויבת במכירת המוצר, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק ישיר ו/או עקיף אשר נגרם לך ו/או לצד ג', וזאת בכפוף לכך שהחברה תשיב לך כל סכום ששולם על ידך אם אכן שולם ו/או תבטל את החיוב אם בוצע.

כל מחירי המוצרים כפי שמופיעים בחנות נקובים בש"ח (שקלים חדשים). המחירים כוללים מע״מ, אם הוא חל לפי הדין ואינם כוללים דמי משלוח.

החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח בחנות בזמן אמת. עם זאת, המחירים בחנות מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר במועד איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין מועד השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.

החברה רשאית לעדכן ולשנות את המחירים ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.

החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי החנות מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.    

ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים בחנות (אלא אם יצוין אחרת).

יובהר בזאת, כי חלק מהמוצרים הנמכרים בחנות, אינם נמכרים בחנויות הפיזיות של החברה ולהיפך.

הרשמה לחנות

השימוש בחנות זמין לכלל המשתמשים, כאשר חלקים מהמבצעים, אירועים והטבות מן החנות נגישים רק למי שנרשם לניוזלטר שלנו. במהלך תהליך ההרשמה נבקש ממך להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים להרשמתך. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של החנות ולתנאי הרישום, הזמינה בכתובת: מדיניות הפרטיותתנאי הרישום.

ביצוע רכישות בחנות

ביצוע הרכישה בחנות יתאפשר רק בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

·         הינך בגיר (בן 18 ומעלה). אם אתה קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס מסיבה אחרת, אתה נדרש בזאת לידע את האפוטרופוס הממונה עליך ו/או את הוריך בדבר תנאי שימוש אלה ולקבל את אישורם מראש לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת החנות. על האפוטרופוס הממונה/ההורה חלה האחריות ליידע אותך בדבר תנאי שימוש אלה וכן לפקח על פעילותו. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטין בחנות תחשב כאילו ניתנה הסכמת האפוטרופוס הממונה/ההורה לאמור בתנאי שימוש אלה.

 

·         יש ברשותך דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

·         אתה בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות, וחברת האשראי אישרה את ביצוע ההזמנה ואתה מורשה על פי כל דין לבצע את עסקת הרכישה בחנות. (לא יתאפשר תשלום באמצעי תשלום אחר כגון: שיק, מזומן, זיכוי, תו שי).

·         המען אליו יש לספק את המוצרים הינו בישראל, ונמצא במפת החלוקה של רשות הדואר.

·         המוצרים המבוקשים זמינים במלאי החנות.

לצורך ביצוע הרכישה, לאחר מסירת פרטיך האישיים כנדרש בחנות, תידרש לאשר את ביצוע ההזמנה.

עם סיום הליך הרכישה ישלח לדואר האלקטרוני שלך מסמך המכיל את פרטי העסקה כנדרש על פי חוק.  

לאחר ביצוע ההזמנה יבדקו פרטי כרטיס האשראי באמצעותו בוצע התשלום אל מול חברת האשראי המתאימה ועם קבלת אישורה של חברת האשראי, תישלח אליך הודעת דוא"ל, בהתאם לפרטי ההתקשרות שמסרת בעת הרישום לחנות, בדבר אישור ביצוע הרכישה.

יובהר ויודגש כי ביצוע ההזמנה בפועל על ידי החברה יעשה רק לאחר שיתקבל אישור חברת האשראי בדבר ביצוע החיוב, זאת בהתאם לנהלים המוסכמים בינה לבין חברת האשראי הרלוונטית, ובכפוף לזמינות המוצר במלאי.  אם הרכישה לא תאושר על ידי חברת האשראי, מכל סיבה שהיא, הודעה בהתאם תוצג לך בחנות וכן, תישלח לך הודעת דוא"ל על כך. במקרה כזה יראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר לך תזכורת אודות סל קניות שטרם הושלמה לגביו ההזמנה, באמצעות שליחת הודעה למספר ו/או לכתובת שהוזנה על ידך. בנוסף, מרגע ביצוע ההזמנה בחנות ואילך תהיה רשאית החברה לשלוח אליך הודעות עדכון באמצעות דוא"ל ו/או מסרונים, בדבר סטטוס ביצוע ההזמנה.

שליחה של הודעות על ידי החברה בכל דרך שהיא לרבות דוא"ל ו/או SMS כחלק מתפעול החנות כגון: שליחת הודעת אימות או תזכורות לצורך השלמת הזמנה אינה מהווה "דבר פרסומת" וככל שנדרש אישורך לקבלתן.

לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על מוצרים הנמכרים בחנות (אלא אם יצוין אחרת).

פתיחת חשבון

אנו מציעים לך חשבון אישי ("החשבון") שאינו כרוך בתשלום בו תוכל לעיין בתכנים שונים, ולקבל פירוט של רכישות קודמות שביצעת בחשבונך בכפוף לתנאי הרישום

אספקת המוצרים

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות החנות אל כתובת בישראל שתציין בעת הזמנתך.

משלוח אל ביתך או אל מען אחר שתמסור לנו, לפי בחירתך, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט בחנות ("דמי המשלוח"). דמי המשלוח יתווספו למחיר הפריטים המצוין בחנות. דמי המשלוח יגבו בגין אספקה ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בהתאם להוראות הדין.

החברה תפעל ככל יכולתה לספק את הפריטים לכל יישובי ישראל, ואולם אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית.

דמי המשלוח יהיו כמפורט בחנות מעת לעת וזמן אספקת המוצרים מרגע הזמנתם בחנות, יפורט אף הוא בחנות. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

הזמנה שבוצעה בחנות שלא ביום עסקים (ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) או ביום עסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

שירותי השילוח יבוצעו באמצעות חברת שליחויות עצמאית, לפי בחירת החברה ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעת.

מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת/תקופות מבצעים כגון בלאק פריידיי וכיוצא בזה, או עקב ספירות מלאי, זמן האספקה עשוי להתארך.

עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

לשם תיאום מסירת המוצרים שהזמנת, ייצור עמך קשר (באמצעות מסרונים או בטלפון) נציג חברת השילוח. מובהר כי מסירת המוצרים במועד הינה תלויה, בין היתר, בזמינות שלך לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור. אם אינך בבית, ניתן לאשר לשליח השארת המשלוח ליד הדלת או בארון החשמל ובמקרה זה החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו\או אובדן או נזק עקיף או תוצאתי אחר מסוג שהוא שיגרמו למשלוח כתוצאה מכך. מובהר כי עיכוב באספקת מוצר, הנובע מאי זמינות שלך לא יחשב, בכל מקרה, כאיחור במסירת ההזמנה על ידי החברה ולא יזכה אותך בפיצוי כלשהו.

החברה לא תהא אחראית על עיכובים של חברת השילוח, או לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסרת וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות, נזקי טבע וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה צפויים ו/או הידועים לחברה מראש, תנקוט החברה במירב המאמצים בכדי ליידע אותך מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמור.

שינוי מען למסירת המשלוח לאחר שהמשלוח כבר יצא אל המען שהוזן בחנות בעת ביצוע ההזמנה, יבוצע על ידי החברה, בתיאום עמך (באמצעות מחלקת שירות הלקוחות), וללא עלות.

ביטול הזמנה, החלפה והחזרת מוצרים

ביטול הזמנה או החזרת מוצרים על ידך יהיו בכפוף למדיניות הביטול, ההחלפה וההחזרה של החברה אשר נקבעה על ידי החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו.

החברה תהא רשאית לבטל את הזמנתך, כולה או חלקה, בכל מקרה של הפרת תנאי שימוש אלה על ידך. כמו כן, החברה אינה מחויבת לאשר את הזמנתך מכל סיבה שהיא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

הודעה על ביטול ההזמנה תימסר לך בטלפון או בכתב לכתובת אותה ציינת בעת ביצוע ההזמנה או בעת ההרשמה לחנות. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם על ידך בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום ההזמנה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול ההזמנה.  

פרסומות

כבאתרים רבים אחרים, גם החנות שלנו עשויה לכלול פרסומות למוצרים ושירותים. הפרסומות יכולות להופיע בצורה של פרסומת 'כרזה' (Banner), פרסומת טקסטואלית, חלונית קופצת ('pop-up') ועוד. אם מקורן של הפרסומות הוא בחברות הפרסום ולא בנו, הרי שאין לנו שליטה על המידע המפורסם בהן, על אופיין ודרך הצגתן, ולפיכך אנו גם לא נושאים באחריות להן ולכל פעולה שתבוצע על ידך בקשר להן.

קישורים

תנאי שימוש אלה חלים על החנות בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לחנות. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם. החברה רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל קישור מהחנות או להוסיף קישורים אחרים.

פרטיות

מדיניות הפרטיות של החנות מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות בחנות. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. המדיניות העדכנית נמצאת בכתובת: www.hm.com/hw_il/customer-service/legal-and-privacy/privacy-link

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בחנות, במוצרים ובתכנים הקשורים אליהם הינם של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

אחריות

החנות ובכלל זה כלל המידע המופיע בה, מוצע לשימוש כפי שהוא ובאופן אחיד לכלל המשתמשים, למעט אפשרויות שהינן בכפוף להרשמה לניוזלטר. איננו מתאימים את החנות לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך בחנות וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.

החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב שלך או לכל רכוש אחר שלך, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש בחנות, ובכלל זאת, בשל הורדת מידע.

השימוש שלך בחנות וחשיפתך למידע בחנות נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילותך בחנות ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בו הוא מקיף, נכון ועדכני. התכנים המופיעים בחנות אינם מהווים המלצה לשימוש או לרכישה של מוצר כזה או אחר.

החברה מתכוונת לעדכן את החנות אך לא מתחייבת לעשות זאת בתדירות שתשקף את ההתפתחויות בקשר עם פעילויות החברה. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו בכל עת לכתובת: cs@hmisrael.co.il לעתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות החנות, בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של החנות, מערכות התוכנה של החנות, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים בחנות ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש בחנות ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יובהר כי לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מתקלה בפעילות החנות וזמינותה.

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש בחנות ו/או בקשר עם תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

פנה אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו בכתובת: cs@hmisrael.co.il

עודכן לאחרונה ביום 08/08/2022.