תקנון מבצע ימים סייבר מאנדיי

נובמבר 2022

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם יתנהל מבצע סייבר מאנדיי ללקוחות מאצ' ריטייל בע"מ ("החברה"), זכיינית H&M בישראל.

הגדרות

"החברה" - מאצ' ריטייל בע"מ.

"אתר החברה" - www.hm.com/hw_il .

"משתתפים" - לקוחות החברה.

"תקופת המבצע" - המבצע ייערך מתאריך ה-27.11.2022 ועד ל-28.11.2022 בחצות או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מביניהם.

"ההטבה" או "המבצע" - משתתפים אשר יבצעו רכישות באתר החברה במהלך תקופת המבצע , ייהנו מהנחה בגובה של 50% עבור הפריטים המשתתפים במבצע, כפי שמפורט באתר החברה. 

תנאי המבצע:

משתתפים אשר יבצעו רכישות באתר החברה, ייהנו מהטבה במהלך תקופת המבצע, בגובה של 50% עבור הפריטים המשתתפים במבצע, כפי שמפורט באתר החברה. 

שונות:

השתתפות במבצע כפופה לכלל הוראות תקנון זה ותנאי השימוש באתר. כל פעולה למימוש הטבה מהווה קבלה והסכמה של תנאי תקנון זה.

הנהלת אתר החברה תהיה רשאית לשנות את תקנון זה ותנאי המבצע מעת לעת או לבטלו, על פי הודעה שתפורסם באתר החברה. שינוי תקופת המבצע ו/או ביטולו כליל הינם על פי שיקול דעת החברה וללא הודעה מראש.

הזכות לקבלת ההטבה הינה אישית ומוקנית למשתמש אשר ביצע רכישה אישית בלבד.

המשתתף לא יוכל להסב את הזכות לקבלת ההטבה או להמחותה לאחר, להחליפה בזכות אחרת או להמירה בכסף או בשווה כסף ו/או אחר.

תקנון זה יחד עם מדיניות המשלוחים ממצים את כל התנאים התקפים ביחס למבצע.

אין כפל מבצעים.

ט.ל.ח