מדיניות אספקת מוצרים

כללי

מובהר כי תנאי מדיניות זו כפופים לתנאי מדיניות המשלוחים של חברת השליחויות החיצונית ולשינויים החלים בה. מובהר כי החברה רשאית לעדכן את מדיניות אספקת המוצרים זו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, ומבלי שתידרש להודיע על כך ללקוח מראש ובכתב. לפיכך, עליך לעיין בתנאי מדיניות זו בטרם ביצוע כל רכישה באתר.

שיטות המשלוח

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות האתר באמצעות דואר שליחים, על ידי חברה חיצונית, לפי בחירת החברה ושיקול דעתה ויכול שזהות החברה המשלחת תשתנה מעת לעת.

כתובת למשלוח

הזמנתך תישלח אל הכתובת למשלוח שתציין בעת הזמנתך ובכפוף להגבלות כמפורט להלן. שים לב, כי החברה לא מספקת מוצרים ליישובים שאינם נמצאים ברשימת היישובים של חברת השליחויות בקישור הבא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את רשימת היישובים וכן היא רשאית להסיר איזה מן היישובים המנויים ברשימה ללא כל הודעה מוקדמת. אנא הקפד לעיין ברשימת היישובים ולוודא כי המען המבוקש לקבלת המשלוח מופיע ברשימה לפני ביצוע כל רכישה באתר.

עלויות המשלוח

משלוח אל ביתך או אל מען אחר שתמסור לנו, לפי בחירתך, יבוצע בכפוף לתשלום דמי משלוח כמפורט להלן ("דמי המשלוח") ובעת הרכישה באתר (במקרה של סתירה בין העלויות המפורטות בעת הרכישה באתר לאלו המפורטות להלן, העלויות הנקובות במעמד הרכישה תחייבנה את הלקוח):

  • בקנייה עד ₪199 - דמי משלוח בסך ₪30
  • מעל ₪199 - משלוח חינם

דמי המשלוח יתווספו למחירי המוצרים כפי שמצוין באתר.

התשלום עבור המשלוח יתבצע באמצעות כרטיס האשראי ויצטרף לתשלום הכולל עבור המוצרים שהוזמנו, ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, זולת אם בוטלה העסקה בשל קיומו של פגם במוצר או אי התאמת המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח במסמך פרטי העסקה או באופן אחר כפי שנקבע בחוק, אי אספקת המוצר במועד שנקבע במדיניות זו או בשל כל הפרה אחרת של תנאי השימוש מצד החברה, כמפורט במדיניות ביטול רכישה, החלפות והחזרות של החברה.

זמני אספקה

 זמן אספקת המוצרים  המשוער מקבלת מייל אישור על קליטת הזמנה באתר, הוא 7 ימי עסקים. 

הזמנה שבוצעה באתר שלא ביום עסקים (ימי ו'-ש', ערבי חג וחג) או ביום העסקים לאחר השעה 14:00, תיחשב, לצורך מועד האספקה, כהזמנה שבוצעה ביום העסקים שלמחרת.

"יום עסקים"- משמעותי, ימים א'-ה', למעט ימי ערבי חג, ימי חג, חול המועד, שבתון. לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

בהתאם לכך, מועד אספקת המוצרים שהוזמנו על ידך, יהיה עד לתאריך הנקוב במסמך פרטי העסקה שנשלחה אליך, למעט בנסיבות שאינן רגילות, כמפורט להלן.

על אף האמור לעיל, מובהר כי במהלך מכירה מיוחדת, תקופות מבצעים כגון בלאק פריידיי, סוף עונה וכיוצא בזה, או עקב ספירות מלאי, זמן האספקה עשוי להתארך. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

לשם תיאום מסירת המוצרים שהזמנת, ייצור עמך קשר (באמצעות מסרונים או בטלפון) נציג חברת השילוח. מובהר כי מסירת המוצרים במועד אינה תלויה, בין היתר, בזמינות שלך לשם תיאום קבלתם עם הנציג כאמור.

החברה לא תהא אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שייגרמו כתוצאה מפרטי התקשרות שגויים ו/או לא מדויקים/מלאים שמסרת וכן, לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות, השבתות, תקלות מחשוב, נזקי טבע וכיו"ב.

החברה תהא פטורה מאחריות לכל נזק שנגרם למשלוח או למוצר כתוצאה מהשארתו ליד הדלת, בארון חשמל או בחזקת צד ג' כלשהו, לבקשת הלקוח או לפי הסכמתו.

שינוי מען

שינוי מען למסירת המשלוח לאחר ביצוע הזמנה, יבוצע על ידי החברה, לפי בקשתך (באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של החברה), וללא עלות. עם זאת, מובהר כי שינוי מען למסירת המשלוח לאחר אישורה, עלול להביא בעיכוב בזמני האספקה.

יצירת קשר

בכל שאלה או פניה הנוגעת לתנאי מדיניות אספקת המוצרים של החברה, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות החברה בכתובת: cs@hmisrael.co.il בכל עת וכן באמצעות חלון הצ'אט שבאתר ו/או באמצעות הודעת WhatsApp למספר 0525-909957 בימים א'-ה', בין השעות 09:00-17:00.