Villkor & Säkerhet

Allmänna villkor

 

1.Allmänt

Följande villkor gäller för alla beställningar som kunden (nedan benämnd "du") gör hos H&M Hennes & Mauritz OY, (FO-Nummer 1080854-8), i det senare benämnd "H&M", "oss" eller "vi", på H&M hemsidan, mobil hemsida eller mobil applikation, via telefon eller med beställningsformulär i katalog (gemensamt benämnda "hm.com").

Genom att använda hm.com och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Finland. Beställningar mot postförskott kan göras av personer från 16 år.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på hm.com vid en viss given tidpunkt, innebär eller är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på hm.com vid den tidpunkt då du gör din beställning.

2. Priser och avgifter

De priser som anges på hm.com är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, och exklusive fraktkostnaden.

Fraktkostnaden för varje beställning är densamma oavsett storleken eller vikten på din beställning. Kostnaden för de olika leveranssätten anges klart och tydligt i kassastegen. Vår standardfraktkostnad är 5,20 €. Om vi inte kan leverera din beställning i sin helhet, utan måste dela upp den på flera leveranser, kommer du inte att debiteras några extra avgifter för efterföljande leveranser. Priser kan komma att variera mellan butik, katalog och online.

3. Beställning / ingående av avtal

Du kan göra dina beställningar via hm.com, telefon, fax eller via beställningsformuläret i katalog. Besök gärna våra kundservicesidor för mer information.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer en H&M-medarbetare att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Varje beställning måste uppgå till minst 1,00 € (efter avdrag för rabatter).

4. Leverans

H&M iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Finland.

H&M strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 3–5 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.

Innan du gör din beställning får du information om förväntat leveransdatum. När du har gjort din beställning skickar vi även ett e-postmeddelande till dig med information om förväntat leveransdatum, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress.

Du hittar vår fullständiga frakt- och leveranspolicy på hm.com.

Om du inte får din beställning till det förväntade leveransdatumet – kontakta H&M:s kundservice på telefon 0800 - 114 000 eller genom att mejla till asiakaspalvelu.fi@hm.com.

5. Annullering av beställning

Du kan ångra eller returnera din beställning från och med den dag du gör din beställning till och med 14 dagar efter mottagandet av dina beställda varor. Om du har debiterats för varorna får du en återbetalning som inkluderar H&M:s standardkostnader för frakt. Väljer du att behålla vissa varor och endast delvis returnera din beställning, återbetalas inte fraktkostnaden. Du hittar den fullständiga retur- och bytespolicyn på hm.com.

Om du vill ångra ditt köp eller returnera din beställning, ber vi dig att meddela oss detta skriftligen, helst genom att använda det förtryckta returformuläret som medföljde i ditt paket, eller genom att skicka ett brev till H&M kundservice, PB 1190, 00002 Helsingfors; eller via e-post till asiakaspalvelu.fi@hm.com. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär. Oavsett vilket av ovannämnda sätt du använder, måste det skriftliga meddelandet vara oss tillhanda inom den 14-dagarsperiod som anges i avsnitt 5.1 ovan. Du har därefter ytterligare 14 dagar på dig att returnerna varorna i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. Vi kommer att göra en återbetalning, företrädesvis med samma betalningssätt som du använde vid beställningstillfället (eller, om betalning ännu inte har erlagts för de aktuella varorna, se till att returen återspeglas i saldot på ditt konto), snarast möjligt, dock senast inom 14 dagar efter det att vi har fått ditt meddelande om ånger av köpet under förutsättning att vi har fått tillbaka varorna eller bevis på att du har skickat tillbaka varorna. Ett annat betalningssätt kan komma att användas för återbetalningen, under förutsättning att du godkänner en sådan ändring. Detta kommer under inga omständigheter att medföra några extrakostnader för dig.

Om du har mottagit en felaktig vara ska du omgående meddela H&M om detta och returnera varan i enlighet med avsnitt 6 (Returer) nedan. För varor som vi bedömer vara felaktiga gör H&M en fullständig återbetalning. Bestämmelserna häri begränsar inte gällande lagstadgade rättigheter.

6. Returer

H&M garanterar att återbetala eller, ifall du föredrar detta, byta ut returvaror i enlighet med avsnitt 5 (Ångerrätt), under förutsättning att alla varor returneras i samma skick som de var i vid leveransen till dig. Detta innebär att varorna inte får ha skadats, nedsmutsats, tvättats, ändrats eller burits (annat än för att prova varan) och att lappar och etiketter är intakta.

Alla våra försändelser innehåller ett förtryckt returformulär som du kan använda om du önskar returnera en eller flera varor. Du hittar mer detaljerad information om vår returprocess på följesedeln och i vår retur- och återbetalningspolicy på hm.com.

Lämna de varor du önskar returnera på ett utlämningsställe i Finland.

Du kan ta med dig den vara/de varor du vill returnera till valfri H&M-butik i Finland, under förutsättning att du tar med dig din följesedel till butiken. Om ett betal- eller kreditkort användes vid betalningen på hm.com kommer butiken att återbetala aktuellt belopp till samma betal- eller kreditkort som användes vid det ursprungliga köpet. Om du valde något annat betalningssätt då du köpte varan/varorna på hm.com, kommer ett tillgodokort att utfärdas i butiken. Om du returnerar varan/varorna i butik och får ett tillgodokort, måste du fortfarande betala den aktuella fakturan. Värdechecken kan lösas in på valfri H&M-butik i Finland. Butiken kan inte återbetala eventuella avgifter som exempelvis fraktkostnaden. Även defekta varor kan returneras till valfri H&M-butik i Finland. Observera att HOME-produkter inte kan returneras till butik.

7. Betalningssätt

Du kan betala för dina varor på de olika sätt som presenteras nedan.

Betalning före eller vid leverans

Kortköp

Du kan ange dina betalningsuppgifter då du gör beställningen genom att använda ett giltigt betalkort (VISA eller Mastercard). Aktuellt belopp reserveras direkt på ditt kort, men kommer inte att debiteras förrän varorna skickas. H&M förbehåller sig rätten att kontrollera betalkortets giltighet, att utrymme för debitering av beställningens värde finns och att köparens adressuppgifter stämmer. Vi kan neka köp till följd av dessa kontroller.

Postförskott

Du kan välja att betala kontant vid leverans av dina varor. En tilläggsavgift på 2,80 € tillkommer då. Pengarna kan endast återbetalas till ditt finska bankkonto.

Betalning efter leverans

Månadsfaktura

Alla varor som du handlar hos oss inom en månad samlas på en och samma faktura som skickas till dig månaden efter. En fakturaavgift på 1,89 € tillkommer till fakturabeloppet. Fakturan förfaller till betalning i slutet av den månad som fakturan utfärdas.

Konto

Med Konto kan du dela upp dina betalningar med månadsavbetalningar till dess skulden är helt reglerad. H&M kommer att debitera ränta på ditt kontosaldo. Den effektiva årsräntan är för närvarande 17,9 % och tillämplig månadsränta är 1,38 %. Den första avbetalningen förfaller i slutet av månaden som följer på den månad då beställningen gjordes. De fullständiga kreditvillkoren för delbetalningar hittar du här. Varorna som du har köpt med delbetalning som betalningsalternativ kommer att skickas först när du har godkänt H&M:s kreditavtal.

H&M förbehåller sig rätten att pröva din ansökan om att betala per månadsfaktura eller med Konto och att avslå den, begränsa den, begära förskottsbetalning eller föreslå ett alternativt betalningssätt.

Om du väljer att betala per månadsfaktura eller med delbetalningar och om betalning inte sker i tid, debiteras du en påminnelseavgift om 5 € i samband med den första påminnelsen och sedan en påminnelseavgift om 5 € per påminnelse vi skickar. Om betalning inte erläggs, och om H&M anser att dröjsmålet är väsentligt, förfaller hela det utestående beloppet till omedelbar betalning. H&M förbehåller sig rätten att debitera en dröjsmålsränta på 24,9 %. Du har alltid rätt att betala hela eller delar av det belopp du är skyldig före fastställt förfallodatum.

Observera att vi tyvärr inte kan ta emot presentkort eller värdecheckar som betalning på hm.com.

8. Vårt ansvar

Inget i dessa Villkor utesluter eller begränsar H&M:s ansvar där det skulle vara olagligt att begränsa eller utesluta sådant ansvar.

H&M tar ansvar för eventuella personskador eller dödsfall som orsakas genom vårdslöshet från vår, våra medarbetares eller agenters sida. Vi utesluter inte vårt ansvar för felaktig information som vi medvetet lämnat vid ingående av avtal, vare sig sådan information ges av våra medarbetare eller andra representanter för H&M. Om vi bryter mot dessa Villkor förutsätter skadeståndsskyldighet att förlusterna är en rimligen förutsebar konsekvens därav.

H&M ansvarar inte för indirekta förluster som uppstår till följd av den huvudsakliga förlusten eller skadan, till exempel utebliven vinst eller förlorade affärsmöjligheter, eller för underlåtelse att leverera varorna eller uppfylla några av våra andra åtaganden enligt dessa Villkor där denna underlåtelse beror på omständigheter som ligger utanför vår kontroll, vilket inkluderar men inte begränsar sig till, eldsvåda, översvämning, storm, upplopp eller likande oroligheter, krig, kärnkraftsolycka och terrorism.

Vår totala ansvarsskyldighet gentemot dig för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning via hm.com, är begränsade till det totala beloppet för din beställning.

9. Färger

Vi strävar efter att på ett så korrekt sätt som möjligt visa våra produkters egenskaper, inklusive komposition och färger. Färgen du ser på hm.com är dock beroende av din datorskärm, och vi kan inte garantera att din dator visuellt kan återge färger korrekt.

10. Garanti

Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar H&M gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda det förtryckta returformuläret och returnera varan till oss.

11. Överlåtelse

H&M förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av varan.

12. Klausulers giltighet

Om en eller flera bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av någon domstol eller tillsynsmyndighet, skall detta inte påverka återstående avtalsbestämmelsernas giltighet.

13. Innehavare av rättigheter

Alla immateriella rättigheter, som varumärken och upphovsrätt, på hm.com, tillhör H&M Hennes & Mauritz AB och dess dotterbolag eller licensgivare. All användning av hm.com eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av sådant innehåll i dess helhet eller delar därav, annat än för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan tillåtelse av H&M.

14. Bolagsinformation

H & M Hennes & Mauritz H & M Hennes & Mauritz OY
Postadress: Alexandersgatan 48 B, 00100 Helsingfors, FINLAND.
Hemort: Helsingfors.
FO-nummer 1080854-8 VAT no: FI10808548

Kontaktuppgifter: H&M Kundservice
E-post: asikaspalvelu.fi@hm.com
Telefon: 0800-114000

12.05.2015

H&M använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Läs mer om cookies