Villkor & Säkerhet

Allmänna villkor

 

Tillämpning

H&M:s allmänna villkor är tillämpliga på alla avtal som du sluter med H & M Hennes & Mauritz OY, (FO-nummer 1080854-8) nedan kallat H&M. Genom att beställa accepterar du dessa villkor.

Priser och avgifter

Priserna som är angivna i H&Ms kataloger gäller under katalogens hela giltighetstid (t.o.m juni 2013). Prishöjningar kan endast ske om myndigheterna höjer skatter eller avgifter eller om andra omständigheter inträffar som vi inte kan påverka. Priserna på hm.com och i H&Ms kataloger är angivna inklusive moms, 24%. Om momsen sänks sänker vi också priserna. Priserna på hm.com och i H&Ms kataloger är angivna exklusive expeditionsavgift. På kontantköp, d.v.s mot postförskott tillkommer en expeditionsavgift som är 8 €. På köp mot Månadsfaktura/Konto eller kort är expeditionsavgiften 5,20 €.
Priser i butik, katalog och online kan variera.

Upprättande av avtalet

Du kan beställa på de sätt som beskrivs på kundservicesidorna eller i H&Ms kataloger. Beställningen är inte giltig om H&M inte kan fastställa din bostadsadress. I enskilda fall kan H&M neka en beställning. Avtalet upprättas samtidigt som H&M bekräftar din beställning.

Ångerrätt

För dina inköp gäller en ångerrätt på 14 dagar. Under denna period har du en ångerrätt som innebär att du har möjlighet att utan några förpliktelser från din sida skicka tillbaka de artiklar du mottagit. Du skall i så fall skicka tillbaka varorna oskadade och oanvända på det sätt som beskrivs på kundservicesidorna eller i H&Ms kataloger . Självklart kan du prova varorna först. Avgifterna är desamma oavsett hur många varor du köpt. Vid delretur återbetalas därför inga transportkostnader.

Vid kontant betalning sätts dina pengar in på ditt bankkonto, ange därför ditt kontonummer på returnotan. Du kan också välja att låta pengarna stå kvar hos oss. Har du betalat via Månadsfaktura eller Konto krediterar vi din skuld.
OBS! Skicka inte returpaket mot postförskott utan skriv ”kundretur” på paketet.

Reklamation och konsumentskydd

Om du får en felaktig eller felexpedierad vara använder du returadresslappen, bifogar returnotan och skickar tillbaka den till H&M. Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund, gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.

Leverans

H&M kommer att iaktta största noggrannhet vid mottagandet och expediering av beställningar. H&M kommer att expediera de beställningar som företaget godkänt skyndsammast och i den ordningen de inkommit. Normalt sker leverans 4-6 arbetsdagar efter beställningen inkommit. Om en leverans inte kan ske på grund av att varorna inte finns på lager eller om den blir försenad av andra orsaker får du ett meddelande om detta senast 30 dagar efter du gjort beställningen. Om en vara som är värd mer än 7 € skulle vara slut för tillfället på lagret eller leveransförsenad, reserverar vi den för senare leverans. Det kostar naturligtvis inget extra. Du har rätt att häva köpet om du inte godkänner den nya, föreslagna leveranstiden. H&M ansvarar inte för någon som helst skada till följd av att de aviserade leveranstiderna överskridits. H&M kommer att leverera din beställning på det sätt som beskrivs på kundservicesidorna eller i H&Ms kataloger. Har du ett levererat paket som du ännu inte hämtat ut, får du alltid en påminnelse. Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Outlösta varor omfattas normalt inte av ångerrätten vilket innebär att vi förbehåller oss rätten att stoppa nya leveranser.

Transportgaranti

Alla försändelser som skickas är försäkrade av H&M. Om du upptäcker en skada på paketet innan du öppnar det ska du anmäla detta till utlämningsstället där du hämtade din försändelse. Om du redan öppnat försändelsen när du upptäcker skadan skall du följa instruktionerna på baksidan av returnotan som är bifogad försändelsen. Skadade varor ersätts kostnadsfritt av H&M.

Betalning

Det belopp du ska erlägga kan du betala på de sätt som beskrivs på kundservicesidorna eller i H&M:s kataloger.

Postförskott

När du väljer Postförskott tillkommer en avgift på f.n. 2,80 € som du betalar till paketombudet i samband med att du tar emot försändelsen. Vid restleveranser för mindre belopp kan H&M däremot skicka faktura med inbetalningskort i paketet.

Kortköp

Vid betalning med kort förbehåller sig H&M rätten att kontrollera kortets giltighet, att utrymme för debitering av köpsumman finns och adressuppgifter på köparen. H&M förbehåller sig rätten att neka köp.

Månadsfaktura

Allt du köper inom en månad samlas på en faktura som skickas till dig månaden efter. I fakturabeloppet ingår faktureringsavgiften på 1,89 €.

H&M förbehåller sig rätten att kreditpröva din ansökan om Månadsfaktura. H&M förbehåller sig rätten att avslå din ansökan, begränsa kreditbeloppet eller begära förskottsbetalning. Om betalning av Månadsfaktura inte sker i tid debiteras du en förseningsavgift på f.n. 5 € och därefter en påminnelseavgift på f.n. 5 € per påminnelse. Vid väsentligt dröjsmål är hela skulden förfallen till omedelbar betalning. H&M förbehåller sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt gällande lagstiftning. H&M förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fodring till annan kreditgivare. Du äger rätt att betala hela eller delar av din skuld i förtid.

Konto

Med Konto betalar du samma belopp varje månad till skulden är reglerad. Du har rätt att utnyttja två betalningsfria månader per år. Mellan varje betalningsfri månad måste fyra korrekta inbetalningar göras. De fyra första månaderna efter kontots öppnande kan inte vara betalningsfria. I månadsbeloppet ingår ränta, den effektiva årsräntan är 24,9 %. Vi beviljar krediter upp till 1 000 €. De fullständiga villkoren för Konto kan du ta del av i Förhandsinformation om krediter.
H&M förbehåller sig rätten att kreditpröva din ansökan om Månadsfaktura eller Konto. H&M förbehåller sig rätten att avslå din ansökan, begränsa kreditbeloppet eller begära förskottsbetalning. Om betalning av Månadsfaktura/ Konto inte sker i tid debiteras du en förse- ningsavgift på f.n. 5 € och därefter en påminnelseavgift på f.n. 5 € per påminnelse. Vid väsentligt dröjsmål är hela skulden förfallen till omedelbar betalning. H&M förbehåller sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt gällande lagstiftning. H&M förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta fodring till annan kreditgivare. Du äger rätt att betala hela eller delar av din skuld i förtid.

Åldersgräns

Enligt lag kan H&M inte expediera beställningar till personer under 16 år. Vi har 16-årsgräns vid kontantköp och 18-årsgräns vid kort- och kreditköp.

Sekretesspolicy

Moderbolaget – H & M Hennes & Mauritz AB – ansvarar för all personlig information som du förser oss med. Vi värnar om din integritet och har därför satt upp en sekretesspolicy som anger hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas på H & M. Du hittar sekretesspolicyn i sin helhet här.

Färg

Vi kan inte garantera att färgerna som visas exakt återger de färger som plaggen har i verkligheten. Hur färgerna återges beror på inställningar.

Ansvar

H&M ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, med undantag för sådana fall där företagets ansvarsförsäkring täcker skadan och under förutsättning att försäkringsgivaren i förekommande fall godkänner att utbetalning sker. Förutom sådana fall är ansvaret genomgående begränsat till högst det belopp som utgör inköpspriset för den aktuella artikeln eller de aktuella artiklarna. H&M ansvarar aldrig för följdskador.

Force majeure

Under force majeure skjuts H&M förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än 2 månader äger såväl du som H&M rätt att upphäva avtalet utan att det i sådana fall finns någon skyldighet att betala skadestånd.
Med force majeure avses bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

Bolagsinformation

H & M Hennes & Mauritz OY
Postadress: Alexandersgatan 48 B
00100 HELSINGFORS
Hemort: Helsingfors
FO-nummer 1080854-8
VAT no: FI10808548