Õigusmärkus ja privaatsus

Privaatsus

 

H & M töötab selle nimel, et tagada Teile täielik privaatsus ja isikuandmete kaitstus meie teenuste kasutamisel, mistõttu oleme kehtestanud tegevuspõhimõtted andmete töötlemiseks ja kaitseks. Kõik muudatused, mida oleme privaatsuspoliitikas teinud, kajastuvad meie kodulehel.

Isikuandmed

Me vastutame kõigi isikuandmete eest, mis meile uudiskirjaga liitujatelt või „Minu H&M“ konto loojatelt laekuvad – nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, sünniaeg jne.

Meie Rootsi partnerettevõte H & M Hennes & Mauritz AB (edaspidi „H&M“) vastutab Teie isikuandmete eest, järgides Rootsi andmekaitseseadust (1998:204) ja ELi direktiivi 95/46/EÜ. Emaettevõtte volitusel on isikuandmete töötlejaks Teie riigis asuv kohalik organisatsioon. Teie isikuandmeid säilitatakse Rootsis ja töödeldakse H&M Group’i ettevõtetes üksikutel juhtudel ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda.

Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?

Me kasutame kogutud andmeid selleks, et täita oma kohustusi Teie ees ja osutada ootuspärast teenust, mis hõlmab teabe ja pakkumiste saatmist turunduslikel eesmärkidel. Teie isikuandmete analüüs võib osutuda vajalikuks, et saata Teile olulisi pakkumisi ja andmeid. Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see seadustega nõutud või Teile teenuste osutamiseks vajalik on. Seejärel isikuandmed kustutatakse.

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus saada teavet oma säilitatavate isikuandmete kohta. Kui andmed on valed, ebatäielikud või mitteasjakohased, võite paluda andmete parandamist või eemaldamist.

Kellel on juurdepääs andmetele?

Me ei edasta, müü ega vaheta Teie andmeid turunduslikel eesmärkidel kunagi kolmandatele osapooltele väljastpoolt H&M Group’i. Andmed edastatakse kolmandatele osapooltele ainult selleks, et H&M saaks Teie ees oma kohustusi täita.

Kohataotlejate suhtes rakendatav privaatsuspoliitika

Me vastutame kõigi värbamiste ja konkursside käigus kogutud isikuandmete eest. Neid andmeid töödeldakse selle riigi organisatsioonis, kuhu Te olete oma avalduse saatnud, aga andmeid säilitatakse Hollandis. Teie riigis asuv organisatsioon on ühtlasi osapool, kes vastutab Teie isikuandmete eest, alludes selle riigi jurisdiktsiooni andmekaitseseadusele. Kui Teil on küsimusi Teie avalduse ja/või isikuandmete kohta, leiate oma riigi H&M filiaali kontaktandmed alajaotusest „Kontakt“.

Kui esitate meile avalduse, lubate selle kaudu meil ühe osana värbamisprotsessist oma isikuandmeid töödelda. Seejärel säilitame Teie andmeid ainult Teie nõusolekul. H&M järgib tegevuspõhimõtet mitte küsida töökoha taotlejatelt internetis delikaatseid ja isiklikke andmeid. Seetõttu ärge andke meile infot oma rassi, rahvuse, poliitiliste vaadete, religiooni või ametiühingusse kuulumise kohta. Me püüame vastata Teie tööavaldusele võimalikult kiiresti.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse ja järgnevate külastuste ajal otsitakse sellest välja. H&M kasutab küpsiseid, et Teie külastust paremaks ja lihtsamaks muuta. Me ei kasuta küpsiseid isikuandmete säilitamiseks ega kolmandatele osapooltele edastamiseks.
On kaht tüüpi küpsiseid: püsivad ja ajutised (seansiküpsised). Püsivaid küpsiseid säilitatakse failina Teie arvutis või mobiilseadmes mitte kauem kui 12 kuud. Seansiküpsiseid säilitatakse ajutiselt ja need kaovad, kui oma brauseriseansi lõpetate.
Me kasutame püsivaid küpsiseid, et säilitada Teie andmeid ja valikut avalehel, kui valite sisselogimisel „Pea mind meeles“. Me kasutame seansiküpsiseid, kui Te kasutate toodete sorteerimise funktsiooni, ja kontrollimaks, kas olete sisse logitud.
Te saate brauseri abil küpsiseid oma arvutist või mobiilseadmest hõlpsalt kustutada. Küpsiste käsitlemise ja kustutamise juhiseid vt palun oma brauseri jaotisest „Spikker“. Te võite otsustada küpsised blokeerida või saada teade iga kord, kui Teie arvutisse või mobiilseadmesse on saadetud uus küpsis. Palun arvestage, et kui otsustate küpsised blokeerida, ei saa Te kasutada kõiki funktsioone.

Kolmandate osapoolte küpsised

Me kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid, et koguda selliste analüüsivahendite nagu Google Analytics ja Coremetrics vormide abil kokkuvõtteid võimaldavaid statistilisi andmeid. Kasutatavad küpsised on nii püsivad kui ka ajutised (seansiküpsised). Püsivaid küpsiseid ei hoita Teie arvutis või mobiilseadmes üle 24 kuu.

Lingid

Hm.com veebileht ja H&M aplikatsioon võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei allu meie kontrollile. Me ei nõustu vastutama privaatsuse kaitse eest nendel veebisaitidel, samuti nende sisu eest, aga me pakume neid linke, et aidata meie külastajatel leida rohkem teavet konkreetsete teemade kohta.

Autoriõigused

Selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigustega ja kuulub ettevõttele H & M Hennes & Mauritz AB.

Isikuandmete kontrollija

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Rootsi

Telefon: +46 (0)8 796 55 00
Faks: +46 (0)8 24 80 78
E-post: info@hm.com

Ettevõtte registriandmed: Bolagsverket / Rootsi ettevõtete äriregister
Ettevõtte registrikood: 556042-7220
Täievoliline esindaja: Karl-Johan Persson
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number (VAT number): SE556042722001