Õigusmärkus ja privaatsus

Privaatsus

 

Sissejuhatus

Käesolev privaatsuspoliitika on mõeldud ainult H&M-i klientidele ja meie veebiteenuste kasutajatele. Kui kandideerite mõnele ametikohale H&M-is, ei ole see poliitika Teie suhtes kohaldatav. Privaatsuspoliitika kandideerijate suhtes leiate meie tööpakkumiste veebilehelt.

H&M töötab selle nimel, et tagada Teie privaatsuse kaitstus meie teenuste kasutamisel. Seetõttu oleme kehtestanud tegevuspõhimõtted Teie isikuandmete töötlemiseks ja kaitseks. Kõik muudatused, mida oleme privaatsuspoliitikas teinud, kajastuvad meie kodulehel.

Meie Rootsi emaettevõte H & M Hennes & Mauritz AB (edaspidi „H&M“) on Teie poolt meile avaldatud isikuandmete vastutav töötleja ja seega vastutab Teie isikuandmete eest, järgides Rootsi andmekaitseseadust (1998:204) ja ELi direktiivi 95/46/EÜ. Eesti ettevõte H & M Hennes & Mauritz OÜ on isikuandmete töötleja ja töötleb isikuandmeid emaettevõtte nimel. Teie isikuandmeid säilitatakse ELis ja võidakse avaldada meie H&M-i kontserni tütarettevõtetele. See tähendab, et mõnel juhul võidakse neid töödelda ka väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Teie isikuandmete edastamisel väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvasse riiki tagab asjaomane H&M-i tütarettevõte andmete privaatsust käsitlevate ELis heakskiidetud standardsete lepingutingimuste kohaldamise.

Kuidas me Teie isikuandmeid kasutame?

Meile oma isikuandmeid esitades nõustute kogutud andmete meiepoolse kasutamisega meie kohustuste täitmiseks Teie suhtes ja Teile Teie ootustele vastavate teenuste osutamiseks. Vajame Teie andmeid järgmisteks otstarveteks:

  • Teie isikliku H&M-i konto loomiseks (nt Teie nimi ja e-posti aadress);
  • Teie tellimuste töötlemiseks meie veebiteenuste kaudu (nt Teie nimi, aadress, sünniaeg ja pangaandmed);
  • Teile Teie tarnete seisu kohta tekstisõnumite saatmiseks (nt Teie mobiiltelefoni number);
  • Teile pakkumiste saatmiseks turunduslikel eesmärkidel, näiteks uudiskirjade ja kataloogidena (nt Teie e-posti aadress, Teie nimi ja Teie postiaadress);
  • Teiega ühenduse võtmiseks probleemide korral Teie kaupade tarnimisega (nt telefoninumber, aadress);
  • Teie päringutele vastamiseks ja Teie teavitamiseks uutest teenustest või teenuste muudatustest (nt Teie e-posti aadress);
  • veebis korraldatavate võistluste võitjate teavitamiseks (nt Teie e-posti aadress, nimi, kodune aadress ja telefoninumber);
  • Teie konto haldamisel teie krediidivõime kontrollimiseks (nt nimi, aadress, sünniaeg);
  • Teie isikuandmete analüüsimiseks, et saata Teile sobivaid müügipakkumisi ja teavet (nt nimi, ostuharjumused);
  • Teie vanuse kontrollimiseks, et veenduda Teie õiguses veebis oste teha (nt sünniaeg).

Säilitame andmeid ainult nii kaua, kui see on Teile teenuste osutamiseks vajalik või seadustega nõutud. Seejärel Teie isikuandmed kustutatakse. Me ei saa Teie andmeid eemaldada, kui nende säilitamine on õigusaktidega, näiteks raamatupidamiseeskirjadega nõutav või kui andmete säilitamiseks on muid seaduslikke põhjusi, näiteks lepingulise suhte jätkumine.

Millised on Teie õigused?

Teil on õigus saada teavet oma säilitatavate isikuandmete kohta. Kui andmed on valed, mittetäielikud või mitteasjakohased, võite taotleda andmete parandamist või eemaldamist. Teil on õigus küsida üks kord aastas kirjalikku dokumenti oma isikuandmete kohta, mida me Teie kohta oma kontofailides säilitame. Selle dokumendi tellimiseks saatke palun kiri aadressil dataprivacy@hm.com. Võite oma nõusoleku andmete meiepoolseks turunduseesmärkidel kasutamiseks (s.t uudiskirjade või pakkumiste saatmiseks Teie e-posti aadressile) igal ajal tagasi võtta. Edasiste uudiskirjade saamise tühistamiseks võite kasutada eemaldamislinki, mis on esitatud iga uudiskirja allosas.

Kellel on juurdepääs andmetele?

Me ei edasta, müü ega vaheta Teie andmeid turunduslikel eesmärkidel kunagi kolmandatele osapooltele väljaspool H&M-i kontserni. Andmeid edastatakse kolmandatele osapooltele ainult selleks, et H&M saaks Teie ees oma kohustusi täita, näiteks veoettevõtetele kaupade tarnimiseks. H&M võib esitada Teie andmeid ka sellistele organisatsioonidele nagu krediidivõime kontrollimise või võlgade sissenõudmisega tegelevad ettevõtted, et kontrollida Teie krediidivõimet, kontrollida Teie isikut ja nõuda sisse võlgnevusi.

Kuidas me Teie andmeid kaitseme?

Oleme võtnud tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Teie andmete kaitsmiseks kadumise, nendega manipuleerimise, loata ligipääsu vms eest. Me kohandame pidevalt oma turvameetmeid tehnoloogia arenguga. Me kaitseme H&M-is Teie andmeid krüptimise teel. Turvasoklite kiht SSL on funktsioon, millega krüptitakse kogu ostja ja müüja vahel saadetav teave.

Küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse Teie arvutisse või mobiilseadmesse ja järgnevate külastuste ajal otsitakse sellest välja. H&M kasutab küpsiseid, et Teie külastust paremaks ja lihtsamaks muuta. Me ei kasuta küpsiseid isikuandmete säilitamiseks ega kolmandatele osapooltele edastamiseks.

On kaht tüüpi küpsiseid: püsivad ja ajutised (seansiküpsised). Püsivaid küpsiseid säilitatakse failina Teie arvutis või mobiilseadmes mitte kauem kui 12 kuud. Seansiküpsiseid säilitatakse ajutiselt ja need kaovad, kui oma brauseriseansi lõpetate. Me kasutame püsivaid küpsiseid, et säilitada Teie andmeid ja valikut avalehel, kui valite sisselogimisel „Pea mind meeles“. Me kasutame seansiküpsiseid, kui Te kasutate toodete sorteerimise funktsiooni, ja kontrollimaks, kas olete sisse logitud. Te saate brauseri abil küpsiseid oma arvutist või mobiilseadmest hõlpsalt kustutada. Küpsiste käsitlemise ja kustutamise juhiseid vt palun oma brauseri jaotisest „Spikker“. Te võite otsustada küpsised blokeerida või saada teade iga kord, kui Teie arvutisse või mobiilseadmesse on saadetud uus küpsis. Palun arvestage, et kui otsustate küpsised blokeerida, ei saa Te kasutada kõiki funktsioone.

Kolmandate osapoolte küpsised

Me kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid, et koguda selliste analüüsivahendite nagu Google Analytics ja Coremetrics vormide abil kokkuvõtteid võimaldavaid statistilisi andmeid. Kasutatavad küpsised on nii püsivad kui ka ajutised (seansiküpsised). Püsivaid küpsiseid ei hoita Teie arvutis või mobiilseadmes üle 24 kuu.

Lingid

Hm.com veebileht ja H&M aplikatsioon võivad sisaldada linke teistele veebisaitidele, mis ei allu meie kontrollile. Me ei nõustu vastutama privaatsuse kaitse eest nendel veebisaitidel, samuti nende sisu eest, aga me pakume neid linke, et aidata meie külastajatel leida rohkem teavet konkreetsete teemade kohta.

Autoriõigused

Selle veebisaidi sisu on kaitstud autoriõigustega ja kuulub ettevõttele H & M Hennes & Mauritz AB.

Isikuandmete kontrollija

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Stockholm
Rootsi

Telefon: +46 (0)8 796 55 00
Faks: +46 (0)8 24 80 78
E-post: info@hm.com

Ettevõtte registriandmed: Bolagsverket / Rootsi ettevõtete äriregister
Ettevõtte registrikood: 556042-7220
Täievoliline esindaja: Karl-Johan Persson
Käibemaksukohustuslasena registreerimise number (VAT number): SE556042722001

H&M uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we’ll assume that you’re happy with this. Find out more about cookies