Fortrydelseret

Fortrydelsesret

 

Fortrydelsesret

Du har altid ret til at fortryde din bestilling inden for 14 dage uden grund. Fortrydelsesretten gælder fra leveringsdagen for de sidst leverede varer på din bestilling. Den nemmeste måde at gøre din fortrydelsesret gældende på er at udfylde retursedlen, som er vedlagt din pakke, og returnere varerne til os vha. den medfølgende returlabel. Du finder hjælp til dette på den følgeseddel, der følger med din pakke.

Hvis du vil gøre din fortrydelsesret gældende, er det nok at give os besked, før fortrydelsesperioden er udløbet. H&M kundeservice H&M Postboks 1220 0900 København C; kundeservice.dk@hm.com.

Efter fortrydelsen

Uden opsættende virkning og i hvert fald senest 14 dage fra den dag, hvor du gav os besked om fortrydelsen. Vi anvender samme betalingsform, som du gjorde, da du betalte for din bestilling, og der løber ingen ekstraomkostninger på for dig. Det kan være, vi tilbageholder beløbet, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har sendt bevis for afsendelse af varerne, alt efter hvad der indtræffer først.

Du skal returnere varerne eller overbringe dem til os uden opsættende virkning, og i hvert fald senest 14 dage fra den dag, hvor du gav os besked om din fortrydelse. Alle vores pakker indeholder en returlabel, som du kan bruge, når du sender varerne retur. Du skal betale de direkte returomkostninger, som beløber sig til 40,50 DKK.

Du hæfter kun for evt. værdiforringelse under håndteringen, som ikke hører under normal håndtering af varerne.