FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder bæredygtighed og socialt ansvar for H&M?

Bæredygtighed er en naturlig del af alt, hvad vi gør og et vigtigt og integreret fokusområde for hele H&M-koncernen. Vi kalder vores arbejde med at skabe en mere bæredygtig modebranche for H&M Consicous. Vi har arbejdet med bæredygtighed i mere end 25 år, og det har været – og er stadig - en målbevidst rejse fuld af passion og teamwork.

Vores vision er, at H&M skal drives på økonomisk, social og miljømæssig bæredygtig vis. Med den vision for øje kan vi fortsat drive en god forretning samtidig med, at vi bruger færre ressourcer og skaber positive forandringer i de områder, hvor vi har aktiviteter.

Læs mere om H&M Conscious her.

H&M Garment Collecting

I H&M ønsker vi at reducere modeindustriens belastning af miljøet, og det kan vi blandt andet gøre ved at mindske mængden af tøj og tekstiler, der ender som affald. Derfor har vi lanceret H&M Garment Collecting, hvor vi giver vores kunder mulighed for at aflevere deres brugte tøj og boligtekstiler i alle vores butikker, hvorefter vi giver det nyt liv. På den måde gør vi en fælles indsats for at genbruge, genanvende og genvinde ressourcerne i stedet for at lade dem gå til spilde.

Læs mere om Garment Collecting.

Er det muligt at købe mere bæredygtig mode til gode priser?

Ja absolut. H&M’s forretningsidé er at tilbyde mode og kvalitet til bedste pris, og vi vil gerne vise vores kunder, at de også kan træffe et mere bæredygtigt valg, når de shopper hos os. Derfor tilføjer vi hele tiden varer i mere bæredygtige materialer til vores sortiment, og vores mål er, at alle vores bomuldsvarer skal komme fra mere bæredygtige kilder inden 2020.

Vi gør det muligt at tilbyde mere bæredygtig mode til gode priser ved at købe ind i store mængder direkte fra producenten, opretholde en effektiv logistikkæde og sælge vores varer i vores egne butikker. Samtidig fokuserer vi på vores omkostninger og miljøbelastning i hvert led af værdikæden, f.eks. er det både billigere og mere miljøvenligt at transportere vores varer med skib fremfor f.eks. fly.

I 2013 indførte vi vores første såkaldte positivlister for at hjælpe vores leverandører med at vælge de kemiske produkter, der opfylder vores krav.

Benytter H&M børnearbejde?

Vi accepterer ikke børnearbejde og takket være vores omfattende arbejde med at forhindre det, oplever vi det i dag ikke som et problem på de fabrikker, hvor vores varer produceres.

Alle vores leverandører skal skrive under på og leve op til vores Code of Conduct, der blandt andet stiller krav om, at der ikke må forekomme børnearbejde. Derudover forsøger vi også at påvirke forholdene længere tilbage i produktionskæden, som vi ikke har direkte indflydelse på – bl.a. gennem vores All for Children-projekt, som vi driver i samarbejde med UNICEF i Indien og Bangladesh. Læs mere om All for Children.

Bliver H&M’s varer testet på dyr?

Nej. Vores varer bliver ikke testet på dyr, hverken under produktionen eller som færdige varer. Dette gælder både vores tøj og kosmetikprodukter.

I H&M går vi ind for dyrerettigheder og vi er af den overbevisning, at dyr skal behandles ordentligt. Vi har en klar Product Policy, der angiver hvilke krav, H&M stiller til dyrevelfærd og standarder indenfor forskellige materialetyper og dyrearter. Læs mere om vores dyrevelfærdspolitik.

Bruger H&M merinould?

Ja. Men vi tillader ikke ’mulesing’ – en klippemetode af får, der indebærer, at dyrene får skåret både pels og skind af på bagdelen for at forebygge sygdom, da vi anser denne metode som dyremishandling. Vi køber derfor kun merinould fra leverandører, der garanterer mulesing-fri uld.

Hvilken holdning har H&M til produkter af pels og læder?

H&M sælger ikke ægte pels. H&M sælger kun læder fra får, grise, geder og kvæg fra kødproduktion, som ikke bliver slagtet udelukkende for skindets skyld. H&M tillader ingen andre lædertyper i vores produkter.

Hvordan finder jeg ud af, hvor mine varer fra H&M er fremstillet?

Alle produkter fra H&M er mærket med oprindelsesland.

Hvordan kan H&M være sikker på, at jeres varer er fri for skadelige kemikalier?

Vi producerer vores varer med stor hensyntagen til både mennesker og miljø, og derfor har vi strenge restriktioner for brugen af kemikalier. Vi formulerede vores liste over forbudte kemikalier i 1995, og siden da er listen løbende blevet opdateret, senest i 2013. Vores restriktioner følger som minimum lovgivningen i det H&M salgsland, der har den strengeste lovgivning inden for det pågældende område, og ofte går vores krav udover lovgivningen. Vi anvender sikkerhedsprincippet, når det handler om kemikaliebrug, og det betyder, at vi er proaktive i vores begrænsning af kemikalier, selv hvor der er videnskabelig usikkerhed om, hvorvidt et givent kemikalie er skadeligt eller ej.

Endvidere har vi i 2013 indført vores første såkaldte positive-lister. Det betyder, at vi ikke kun pålægger restriktioner, men også tilbyder vores leverandører overblik over, hvilke kemikalier der opfylder vores restriktioner og krav. På den måde arbejder vi på at gøre det lettere at vælge de rigtige kemikalier og dermed sikre, at vores krav imødekommes og overholdes af vores leverandører.

Alle leverandører, der producerer for H&M, er kontraktligt forpligtet til at overholde vores liste over forbudte kemikalier, og vi udfører årligt mere end 30.000 test for at sikre, at vores varer ikke indeholder skadelige kemikalier. Se vores kemikalierestriktioner.

Hvad gør H&M for at sikre en fair løn til arbejderne på fabrikkerne?

H&M ejer ikke de fabrikker, der producerer varer for os, og derfor kan vi ikke bestemme lønniveauet for arbejderne. Men vi føler stadig et stort ansvar for at bidrage til de bedst mulige arbejdsvilkår i vores produktionslande. Derfor har H&M gennem mange år arbejdet målrettet på at skabe bedre arbejdsforhold og sikre fair lønninger hos de leverandører, der producerer varer for os. Vi mener, at alle arbejdere skal betales en løn, der kan dække en families grundlæggende behov. Dette står også skrevet i vores etiske regelsæt, Code of Conduct, som alle vores leverandører skal leve op til.

I 2013 lancerede H&M som den første modevirksomhed en omfattende strategi for, hvordan vi kan sikre fair lønninger for alle arbejdere i tekstilindustrien. Vores mål er, at alle vores samarbejdspartnere skal have en forbedret lønstruktur på plads inden 2018. Dette vil sikre bedre forhold for mere end 850.000 tekstilarbejdere. Læs mere om vores Fair Living Wage-strategi.

Hvordan følger H&M op på, om leverandørerne overholder jeres Code of Conduct?

Vi bruger både interne og eksterne auditører til at kontrollere, at vores leverandører lever op til vores Code of Conduct. Auditørerne besøger løbende alle vores leverandører, hvor de ser på arbejdsvilkår, arbejdsmiljø mm.

Efter hvert kontrolbesøg specificerer vi eventuelle områder, der kræver forbedringer, og leverandøren får angivet en deadline for udarbejdelse af en handlingsplan. Vores auditører kommer derefter på opfølgningsbesøg på fabrikken for at kontrollere, at udbedringerne er blevet implementeret.

Men for os handler det ikke kun om at stille krav og kontrollere, at vores krav bliver overholdt. Derfor investerer vi også mange ressourcer i uddannelse og træning af personalet på fabrikkerne, så vores leverandører bliver klædt på til at kunne forbedre og udvikle deres egen forretning. Endvidere belønner vi de leverandører, der lever op til vores Code of Conduct, ved at placere flere ordrer hos dem, og på den måde skaber vi incitament til, at leverandørerne gør sig umage for at leve op til vores krav.

Hvorfor har H&M egne auditører?

Ved at benytte egne auditører kan vi hurtigt få et overblik over, hvor godt vores leverandører overholder de sociale og miljømæssige krav, vi stiller. Og vi signalerer samtidig, at bæredygtighed er en vigtig og integreret del af H&M. Når vi skal vælge leverandør, udfører vores auditører en tilbundsgående gennemgang af virksomheden. De har mandat til at afgøre, om en leverandør eller en bestemt fabrik overholder vores minimumskrav.

Først når vores auditører har godkendt forholdene, kan fabrikken begynde at modtage ordrer fra os. Alle fabrikker, der er blevet godkendt af denne indledende vurdering, lever op til vores Full Audit Programme (FAP). Gennem FAP kan vi løbende følge hver fabriks fremskridt og kan arbejde på at udbedre eventuelle uoverensstemmelser med vores krav. Hvis leverandøren ikke lever op til kravene, skal leverandøren udarbejde en udbedringsplan, som vi følger op på. Hvor det er påkrævet, giver vi eller formidler vi ekstra støtte til implementering af denne plan.

Yderligere uafhængige kontrolbesøg udført af Fair Labor Association (FLA) sikrer kvaliteten af vores besøg og hjælper os med hele tiden at forbedre vores metoder. Dette er en vigtig ting, da vi stræber efter at løse eventuelle uoverensstemmelser helt fra bunden på en transparent, overbevisende og bæredygtig måde. Desuden er vores deltagelse i FLA en god mulighed for at samarbejde med andre virksomheder og partnerorganisationer i FLA med det formål at forbedre arbejdsstandarden i vores værdikæde.

Hvad gør H&M for at gøre bomuldsproduktionen mere bæredygtig?

Bomuld er det råmateriale, vi bruger mest af i H&M, men det er samtidig et meget ressourcekrævende materiale, der bl.a. kræver meget vand for at gro. Derfor har vi i flere år bidraget til at skabe en mere bæredygtig bomuldsproduktion. Vi er bl.a. en aktiv samarbejdspartner i Better Cotton Initiative (BCI), som har som vision at uddanne millioner af bomuldsfarmere i mere bæredygtig bomuldsproduktion.

Vi øger hele tiden mængden mere bæredygtig bomuld i vores sortiment, og vi har et mål om, at alle vores bomuldsvarer skal komme fra mere bæredygtige kilder inden 2020, og vi er godt på vej mod dette mål. Bl.a. blev vi i 2014 kåret som verdens største aftager af økologisk bomuld for tredje gang.

Læs mere om vores fokus på mere bæredygtige bomuld her.