Print

Ochrana osobných údajov

 

1. Úvod

Tieto podmienky Ochrany osobných údajov sa vzťahujú iba na zákazníkov H&M a používateľov našich on-line služieb. Ak sa uchádzate o prácu v H&M, tieto podmienky sa vás netýkajú. Podmienky ochrany osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie nájdete v sekcii Kariéra v H&M.

Spoločnosť H&M pracuje tak, aby bolo vaše súkromie pri využívaní našich služieb chránené. Práve preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracovania a ochrany vašich osobných údajov. Prípadné zmeny podmienok Ochrany osobných údajov nájdete na našich webových stránkach.

Švédska materská spoločnosť H & M Hennes & Mauritz AB („H&M“) pôsobí ako kontrolór toho, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, v zmysle švédskeho zákona o ochrane osobných údajov (1998:204) a smernice EU 95/46/ES. Slovenská spoločnosť H & M Hennes & Mauritz SK s.r.o. je spracovateľom osobných údajov a spracováva osobné údaje v mene materskej spoločnosti. Vaše osobné údaje sú uchovávané v EU a môžu byť poskytnuté našim dcérskym spoločnostiam v rámci skupiny H&M Group. To znamená, že v niektorých prípadoch môžu byť tiež spracovávané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Kedykoľvek sú vaše osobné údaje presunuté do štátu mimo EHP, príslušná dcérska spoločnosť H&M ručí za to, že s nimi bude nakladané v súlade so štandardnými zmluvnými ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov v priebehu procesu spracovania schváleného EU.

2. Ako vaše osobné údaje používame?

Poskytnutím svojich osobných údajov zároveň vyjadrujete svoj súhlas s tým, že zhromaždené údaje budeme využívať k tomu, aby sme plnili svoje záväzky voči vám a aby sme Vám poskytli službu, ktorú očakávate. Vaše údaje potrebujeme k nasledujúcim účelom:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len po zákonom stanovenú dobu. Potom budú vaše osobné údaje zmazané. Vaše údaje nemôžeme odstrániť, ak nám v tom bránia zákonné predpisy o uchovávaní údajov, napríklad zákon o účtovníctve alebo iné právne predpisy prikazujúce uchovávať údaje, ako je pretrvávajúci zmluvný vzťah.

3. Aké máte práva?

Máte právo požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Ak sú tieto údaje nesprávne, neúplné alebo nerelevantné, môžete požiadať, aby sme tieto informácie opravili, alebo odstránili. Raz za rok máte právo požadovať písomnú dokumentáciu o osobných údajoch, ktoré o vás máme v našich saldokontách. O tento dokument žiadajte na dataprivacy@hm.com. Svoj súhlas s tým, aby sme využívali vaše údaje pre obchodné účely (t.j. zasielanie newsletterov alebo ponúk na váš email) môžete kedykoľvek odvolať. Zrušte prosím zasielanie newsletterov pomocou odkazu na odhlásenie (opt-out) v spodnej časti každého newsletteru.

4. Kto má prístup k údajom?

Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom obchodu mimo skupiny H&M group. Údaje, ktoré tretím stranám poskytneme, napríklad doručovateľom za účelom doručenia tovaru, sú využívané výlučne na splnenie záväzkov spoločnosti H&M voči vám. Spoločnosť H&M môže vaše osobné údaje poskytnúť organizáciám, ako sú agentúry hodnotiace bonitu klienta či agentúry na vymáhanie pohľadávok, za účelom ratingu, overenia totožnosti a vymoženia dlhu.

5. Ako vaše osobné údaje chránime?

Podnikli sme technické a organizačné opatrenia pre ochranu vašich údajov pred stratou, manipuláciou, neoprávneným prístupom, apod. Naše bezpečnostné opatrenia neustále prispôsobujeme v súlade s technologickým pokrokom a vývojom. U H&M chránime vaše údaje pomocou šifrovania. Funkcia Secure Sockets Layer (SSL) šifruje všetky informácie odoslané medzi kupujúcim a predajcom.

6. Cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. H&M Hennes & Mauritz AB používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vaše návštevy vybraných internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.

Existujú dva druhy cookies – dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené ako súbory vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 12 mesiacov. Dočasné cookies sú uložené len dočasne a automaticky sa vymažú hneď po skončení používania prehliadača internetu. Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Dočasné cookies používame, keď využívate funkciu filtrovania produktov alebo na overenie vášho prihlásenia.

Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať a vymazať cookies, si pozrite v časti vášho prehliadača internetu "Pomocník". Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo obdržať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Prosím, pamätajte, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky funkcie stránky.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používame na zber štatistík v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako je Google Analytics a Coremetrics. Použité cookies sú v oboch prípadoch dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 24 mesiacov.

Odkazy

Stránky hm.com a aplikácia H&M môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsahu týchto webových stránok. Tieto odkazy poskytujeme iba na uľahčenie vyhľadávania informácií o konkrétných témach ľuďom, ktorí navštevujú naše stránky.

7. Autorské práva

Obsah tejto webovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti H&M Hennes & Mauritz AB.

8. Kontrola osobných údajov

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Štokholm
Švédsko

Telefón: +46 (0)8 796 55 00
Fax: +46 (0)8 24 80 78
E-mail: info@hm.com

Výpis z obchodného registra: Bolagsverket / Register švédskych firiem
IČO: 556042-7220
Splnomocnený zástupca: Karl-Johan Persson
Registračné číslo DPH: SE556042722001