Print

 

Villkor H&M Club

 

Kortutgivare: H&M Hennes & Mauritz Sverige AB. Kortinnehavare: Den som har medlemskort samt innehavare av extrakort. Säljföretag: H&M Hennes & Mauritz Sverige AB och H&M Online.

Personuppgiftshantering

De uppgifter du lämnar till oss när du blir medlem i H&M Club eller köper något via internet/postorder från H&M används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, i övrigt ge dig god service samt även för marknadsföringsändamål. Uppgifterna kan samköras med andra register och lämnas till andra bolag inom H & M Hennes & Mauritz AB, även utanför EES-området. H & M Hennes & Mauritz AB i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part. Vill du ha mer information, ändra dina personuppgifter eller anmäla att du inte vill ha direkt reklam från oss, är du välkommen att kontakta H&M Club på telefon 033-14 00 20.

H&M Club kontantkort

För att få kortet måste du ha fyllt 16 år. När du handlar ska du kunna visa upp kortet tillsammans med legitimation. Du kan betala med kontanter, check, presentkort eller bankkort. Anmäl gärna om du har barn så att du är säker på att du får våra särskilda medlemsutskick till barnfamiljer.

Extrakort

Extrakort utfärdas endast till personer inom samma hushåll såsom make/maka/sambo/registrerad partner samt barn mellan 12 och 25 år. Det går att koppla maximalt tre kort till huvudkortet.

Bonus

Din bonus räknas ut per år och ditt medlemsår startar den dagen du blir medlem. Bonuscheckarna får du tillsammans med ordinarie clubutskick. Guldbonusen betalas ut i slutet av ditt medlemsår, i form av en bonuscheck som gäller på H&M. Du kan även skicka in din bonuscheck till H&M Kundservice om du handlar från en katalog. Köp på Internet är självklart bonusgrundande men det går inte att lösa in bonuscheckar på Internet. Ditt bonuskonto nollställs när du går in i ett nytt medlemsår Köp av presentkort är inte bonusgrundande, köp med presentkort är bonusgrundande. Inlösen av bonuscheckar är inte bonusgrundande. Bär alltid med dig kortet och visa upp det när du handlar. Om du har glömt ditt Clubkort kan du efterregistrera ditt köp i valfri H&M-butik i Sverige inom 30 dagar. Ta då med kvittot och ditt Clubkort.

Ansvar

Kontantkortet är personligt och får inte överlåtas. Anmäl om du förlorar ditt kort eller om du byter adress. Kontantkortet är kortutgivarens egendom och är därmed endast utlånat till dig som kortinnehavare. Kortet ska skickas till kortutgivaren om avtalet upphör att gälla. Kortet och medlemsförmånerna gäller bara för inköp till det egna hushållet.

Force Majeure

Kortutgivaren är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutgivaren är föremål för sådan konfliktåtgärd. Kortutgivaren är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om kortutgivaren varit normalt aktsam.

Ändring av villkoren

Kortutgivaren får ändra avgifter och andra villkor om det t ex är motiverat av kostnadsläget eller om myndigheterna förändrar förutsättningarna. Du får reda på ändringen en månad innan den börjar gälla.

Giltighetstid

Avtalet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det. Kontantkortet är dock giltigt så länge det finns bonus på kortet. Uppsägningstiden är en månad. Kortutgivaren får begränsa giltighetstiden på kortet. H&M förbehåller sig rätten att spärra kort, i händelse av missbruk.

Giltighetsområden

H&M Club är nationellt baserad, vilket innebär att bonus bara samlas i det land man hör till. H&M Club skickar ej bonuscheckar eller annat material över landsgränser.

Upplysningar om kontantkortet

H&M Club Kundservice
Box 960, 501 10 Borås
Telefon 033- 14 00 20
Fax 033 - 15 51 23
E-mail: hmclub.se@hm.com

Om du har frågor angående villkoren klicka här.