ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Απορρήτου

 

Εισαγωγή

Αυτή η πολιτική απορρήτου αφορά μόνο τους πελάτες της H&M και τους χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών μας. Εάν υποβάλλετε αίτηση για θέση εργασίας στην H&M, δεν ισχύει αυτή η πολιτική. Την πολιτική απορρήτου για όσους υποβάλλουν αίτηση για θέση εργασίας θα τη βρείτε στην ιστοσελίδα σταδιοδρομίας της Η&Μ.

Η H&M καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η ιδιωτική ζωή σας προστατεύεται όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου, έχουμε μια πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας. Μπορείτε να μας επισκεφθείτε στο διαδίκτυο για να βρείτε τυχόν αλλαγές που έχουμε κάνει σε αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Η σουηδική μητρική εταιρεία H & M Hennes & Mauritz AB (εφεξής «H&M») είναι η Υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας ανακοινώνετε και συνεπώς υπεύθυνη για τα προσωπικά δεδομένα σας δυνάμει του σουηδικού νόμου για την προστασία των δεδομένων (1998:204) και της οδηγίας 95/46/ΕΚ της ΕΕ. Η ελληνική εταιρεία H & M Hennes & Mauritz A.E. είναι η Εκτελούσα την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της μητρικής εταιρείας. Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα στην ΕΕ και ενδέχεται να ανακοινωθούν στις θυγατρικές εταιρείες μας εντός του ομίλου Η&Μ. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα σας, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός του ΕΟΧ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας σε χώρα εκτός του ΕΟΧ, η εμπλεκόμενη θυγατρική εταιρεία H&M θα εγγυάται την εφαρμογή των τυπικών συμβατικών ρητρών που αφορούν τη διαδικασία προστασίας δεδομένων της ιδιωτικής ζωής που έχει εγκριθεί από την ΕΕ.

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Παρέχοντας τα προσωπικά σας δεδομένα, συγκατατίθεστε στο να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε, προκειμένου να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας απέναντί σας και να σας προσφέρουμε την εξυπηρέτηση που περιμένετε. Χρειαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  • Για να δημιουργήσουμε τον προσωπικό σας λογαριασμό στην H&M (π.χ. το όνομά σας και τη διεύθυνση σας email)
  • Για να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών μας (π.χ. το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την ημερομηνία γεννήσεώς σας και τα τραπεζικά στοιχεία σας)
  • Για να στέλνουμε ειδοποιήσεις με γραπτά μηνύματα για την κατάσταση της παράδοσης (π.χ. τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • Για να σας στέλνουμε προσφορές μάρκετινγκ, όπως ενημερωτικά δελτία και καταλόγους (π.χ. τη διεύθυνσή σας email, το όνομά σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση)
  • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σε περίπτωση προβλημάτων στην παράδοση των ειδών που παραγγείλατε (π.χ. αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση)
  • Για να απαντούμε τα ερωτήματά σας και να σας ενημερώνουμε για νέες ή τροποποιημένες υπηρεσίες (π.χ. τη διεύθυνσή σας email)
  • Για να ειδοποιούμε τους νικητές των διαγωνισμών που διοργανώθηκαν στο διαδίκτυο (π.χ. τη διεύθυνσή σας email, το όνομά σας, τη διεύθυνση της κατοικίας σας και τον αριθμό τηλεφώνου)
  • Για να διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας διενεργώντας πιστωτικούς ελέγχους (π.χ. όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γεννήσεως)
  • Για να αναλύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να σας παρέχουμε σχετικές προσφορές και πληροφορίες μάρκετινγκ (π.χ. όνομα, αγοραστικές συνήθειες)
  • Για να μπορούμε να επαληθεύουμε ότι έχετε τη νόμιμη ηλικία για να κάνετε αγορές στο διαδίκτυο (π.χ. ημερομηνία γεννήσεως)

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο ώστε να ολοκληρώσουμε την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς ή για όσο απαιτεί ο νόμος. Κατόπιν τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας όταν υπάρχει νομική απαίτηση αποθήκευσής τους, όπως κανόνες τήρησης λογιστικών βιβλίων ή όταν υπάρχουν άλλοι νομικοί λόγοι να διατηρήσουμε τα δεδομένα, όπως μια συνεχιζόμενη συμβατική σχέση.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Εάν τα δεδομένα σας είναι λανθασμένα, ελλιπή ή δεν είναι συναφή με το θέμα, μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των στοιχείων. Κάθε χρόνο, έχετε το δικαίωμα να ζητάτε γραπτή τεκμηρίωση των προσωπικών στοιχείων που έχουμε για εσάς στα αρχεία λογαριασμών μας. Για να ζητήσετε αυτό το έγγραφο, παρακαλούμε γράψτε στη διεύθυνση dataprivacy@hm.com. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στο να χρησιμοποιούμε τα δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ (π.χ. την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών στη διεύθυνσή σας e-mail) ανά πάσα στιγμή. Παρακαλούμε ακυρώστε την περαιτέρω αποστολή ενημερωτικών δελτίων μέσω του συνδέσμου διαγραφής που εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε μηνύματος με ενημερωτικό δελτίο.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα;

Δεν διαβιβάζουμε ή πουλάμε ποτέ τα δεδομένα σας ούτε τα ανταλλάσσουμε με τρίτα μέρη εκτός του Ομίλου Η&Μ για σκοπούς μάρκετινγκ. Τα δεδομένα που προωθούνται σε τρίτα μέρη, για παράδειγμα πράκτορες διαμετακόμισης σχετικά με την παράδοση των προϊόντων, χρησιμοποιούνται μόνο για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της H&M απέναντί σας. Η H&M μπορεί επίσης να δώσει τα προσωπικά στοιχεία σας σε οργανισμούς όπως οργανισμοί πληροφοριών για τις πιστώσεις ή γραφεία είσπραξης χρεών, με σκοπό τους ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, τους ελέγχους ταυτότητας και την είσπραξη χρεών.

Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας;

Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από απώλεια, παραποίηση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κ.λπ. Προσαρμόζουμε συνεχώς τα μέτρα ασφαλείας μας σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο και εξέλιξη. Στην H&M προστατεύουμε τα δεδομένα σας χρησιμοποιώντας κρυπτογράφηση. Το ασφαλές στρώμα υποδοχών (SSL) είναι μια λειτουργία που κρυπτογραφεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ αγοραστή και πωλητή.

Τα αρχεία cookie

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή και ανακτάται από αυτήν τη θέση στις επόμενες επισκέψεις σας. Η H&M χρησιμοποιεί αρχεία cookie για να βελτιώσει και να απλοποιήσει την επίσκεψή σας. Δεν χρησιμοποιούμε τα αρχεία cookie για να αποθηκεύσουμε προσωπικά στοιχεία ή για να αποκαλύψουμε στοιχεία σε τρίτους.

Υπάρχουν δύο τύποι αρχείων cookie, τα μόνιμα και τα προσωρινά (cookie περιόδου λειτουργίας). Τα μόνιμα cookie αποθηκεύονται με τη μορφή αρχείου στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή για μια χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες. Τα cookie περιόδου λειτουργίας (session cookies) αποθηκεύονται προσωρινά και εξαφανίζονται όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Χρησιμοποιούμε μόνιμα αρχεία cookie για να αποθηκεύσουμε την επιλογή σας αναφορικά με την σελίδα εκκίνησης και για να κρατήσουμε τα στοιχεία σας αν επιλέξετε «Αποθήκευση στοιχείων» (Remember me) κατά τη σύνδεσή σας.

Χρησιμοποιούμε προσωρινά cookie όταν εσείς χρησιμοποιείτε τη λειτουργία φίλτρου των προϊόντων και για να ελέγξουμε αν είστε συνδεδεμένοι. Μπορείτε να διαγράψετε εύκολα τα αρχεία cookie από τον υπολογιστή ή από την κινητή σας συσκευή μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για οδηγίες σχετικά με τον χειρισμό και τη διαγραφή των αρχείων cookie, ανατρέξτε στην επιλογή «Βοήθεια» (Help) του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα αρχεία cookie ή να ειδοποιείστε κάθε φορά που γίνεται εγκατάσταση ενός αρχείου cookie στον υπολογιστή σας ή την κινητή σας συσκευή.

Σημειωτέον ότι, αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα αρχεία cookie, δεν θα μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπου.

Αρχεία cookie τρίτων

Χρησιμοποιούμε αρχεία cookie τρίτων για να συλλέξουμε στατιστικά στοιχεία με συγκεντρωτική μορφή σε εργαλεία ανάλυσης όπως τα Google Analytics και Core metrics. Τα αρχεία cookie που χρησιμοποιούνται είναι τόσο μόνιμα όσο και προσωρινά (cookie περιόδου λειτουργίας). Τα μόνιμα αρχεία cookie αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή σας συσκευή για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Σύνδεσμοι

To hm.com και η εφαρμογή H&M ενδέχεται να περιλαμβάνoυν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους οι οποίοι δεν επιβλέπονται από εμάς. Δεν μπορούμε να αναλάβουμε οποιαδήποτε ευθύνη για την προστασία του απορρήτου ή για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων. Προσφέρουμε αυτούς τους συνδέσμους ώστε να διευκολύνουμε τους επισκέπτες του ιστότοπού μας να εντοπίσουν περισσότερες πληροφορίες σε συγκεκριμένους τομείς.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και αποτελεί ιδιοκτησία της H & M Hennes & Mauritz AB.

Ελεγκτής Προσωπικών Δεδομένων

H & M Hennes & Mauritz AB
Mäster Samuelsgatan 46
106 38 Στοκχόλμη
Σουηδία

Τηλέφωνο: +46 (0)8 796 55 00
Φαξ: +46 (0)8 24 80 78
E-mail: info@hm.com

Μητρώο εταιρειών: Bolagsverket/Γραφείο καταχώρησης σουηδικών εταιρειών
Αριθμός καταχώρησης εταιρείας: 556042-7220
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος: Karl-Johan Persson
Αριθμός φορολογικού μητρώου: Α.Φ.Μ. SE556042722001

H&M uses cookies to give you the best experience on our website. If you continue to use our services, we’ll assume that you’re happy with this. Find out more about cookies