Print

Reglerne

 

Kortudsteder

H & M Hennes & Mauritz A/S (herefter kaldet H&M).

Kortindehaver

Den som har medlemskort samt indehaveren af ekstrakort.

Andre postforsendelser

For at modtage post fra H&M Club skal du være en aktiv kunde.

Behandling af personlige oplysninger

H&M sender information, nyheder og tilbud til medlemmer via e-mail. De oplysninger, du opgiver ved indmeldelse, anvendes i H&Ms markedsføring, og H&M registrerer medlemmernes indkøb for at kunne give relevante tilbud og information om H&Ms produkter. Alle oplysninger, der opgives ved indmeldelse, behandles fortroligt. Du kan altid få adgang til at se de registrerede oplysninger samt kræve registrerede data slettet. Ønsker du information, vil du ændre dine personlige data eller meddele, at du ikke ønsker at modtage materiale fra os, er du altid velkommen til at kontakte H&M Club Kundeservice.

Alle oplysninger om dit kundeforhold kan videregives til eller modtages fra øvrige selskaber i H&M koncernen.

H&M forbeholder sig ret til at slette medlemmers data, hvis man ikke har handlet i H&M’s butikker i 12 måneder.

Om H&M Clubkort

For at blive medlem skal du være fyldt 15 år. H&M Clubkort er ikke et betalings- eller kreditkort. Kortet kan udelukkende anvendes som bevis på medlemskab i forbindelse med opnåelse af rabatter og andre fordele i H&M’s butikker samt i H&M kataloger og shop online i Danmark, og skal altid medbringes og forevises ved kassen for at give adgang til fordele, rabatter og bonusoptjening. Giv os besked, hvis du mister dit kort eller skifter adresse.

Ekstrakort

Man kan, hvis man ønsker det, få udstedt 1 ekstrakort med samme medlemsnummer til 1 person fra samme husstand - ægtefælle/samlever eller barn mellem 15 og 25 år, således at alle køb danner grundlag for bonusberegningen. Der kan altså maksimum udstedes 1 ekstrakort pr. husstand.

Medlemskab

Det er gratis at være medlem af H&M Club. Medlemskab giver adgang til fordele, rabatter og bonus. Man modtager trendinformation og tilbud via e-mail, SMS, MMS og voice message, så længe dette ønskes.

Bonus

Ved køb for under 2000 kr. om året gives ingen bonus. Bonus udbetales hver 12. måned + løbende måned fra indmeldelsesdatoen i form af en bonuscheck, som er gældende et år fra modtagelse. Bonuschecken kan enten konverteres til nye varer eller til kontanter. Bonus beregnes ud fra summen af alle køb over 2000 kr., krediteret for eventuelle returnerede varer. Ved køb af gavekort opsparer man ikke bonus - men ved betaling med gavekort opspares der bonus. Køb, der danner grundlag for din bonusudbetaling, nulstilles når du har fået udbetalt bonus eller går ind i et nyt medlemsår. H&M har til enhver tid ret til, med 1 måneds varsel, at ændre bonusværdien. Ønskes medlemskabet ophævet, opgøres bonusregnskabet, og eventuelt tilgodehavende udbetales på en bonuscheck.

Ansvar

Kortet er personligt og skal underskrives på bagsiden. Kortet må ikke overdrages til eller anvendes af andre. H&M kan til enhver tid forlange forevisning af gyldig legitimation i forbindelse med benyttelse af kortet i H&Ms butikker. Kortet er H&Ms ejendom og udlånes til medlemmet i medlemsperioden. Kortet og medlemsfordele gælder kun for indkøb til egen husstand. Ved medlemskabets ophør skal kortet tilbageleveres overklippet til H&M. H&M er til enhver tid berettiget til at opsige medlemskabet, herunder spærre kortet ved overtrædelse af kortbestemmelserne. Bonus udbetales ikke i tilfælde af konstateret misbrug.

H&Ms ansvar

H&M er ikke erstatningsansvarlig for et medlems tab, herunder manglende bonusoptjening og - udbetaling, som følge af datatab, datanedbrud, strejke, lockout eller force majeure.

Ændringer i vilkårene

H&M kan til enhver tid foretage ændringer i vilkårene for medlemskabet eller opløse clubben med 1 måneds varsel.

Anvendelsesområde

H&M Club er nationalbaseret, hvilket indebærer, at der kun optjenes bonus ved køb i Danmark. Da clubbens tilbud kun er relevante for folk med bopæl her i landet, tilbyder vi kun et medlemskab, hvis man har dansk postadresse (dette gælder dog ikke Grønland og Færøerne).

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysning om H&M Club fås ved henvendelse til

Kundeservice:
H&M Club Kundeservice
Ventrupparken 7, 2670 Greve

Telefon: 70 21 22 00
Åbningstid: 8-21
E-mail: hmclub.dk@hm.com

Hvis du har spørgsmål vedr. reglerne klik her.